Våre regioner

Våre regioner

Regionale salgsselskaper

Våre aviser skal være det naturlige førstevalget for våre annonsører. Vår ambisjon er å skape Norges mest attraktive annonseplass. Vi bruker alle deler av organisasjonen vår for å gi kundene best mulig effekt av sine annonser.

Dette er våre regionale salgsselskaper:

Amedia Salg Buskerud og Vestfold AS

Amedia Salg Romerike Innlandet AS

Amedia Salg Telemark Agder AS

Amedia Salg Follo Østfold AS

Amedia Salg Vest AS 

Amedia Salg Rogaland AS

Amedia Salg Nord AS

Amedia Salg Oslo AS

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER