Årsrapport 2020

Nøkkeltall

Amedia årsrapport

50 %

Opplagsinntektene

utgjorde med 1 806 millioner kroner 50 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 6,4 prosent mens antall betalende abonnenter i sammenlignbare aviser vokste med 7,9 prosent. Bekreftet opplag var 706 984 ut av 2020, mens antall betalende abonnenter var 677 115.

30 %

Annonseinntektene

var 1 101 millioner kroner i 2020 og utgjorde 30 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert.

7 %

Trykkeriinntekter

Amedia har 6 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 22 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland har konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 333 millioner kroner i 2020.

9 %

Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2020 en omsetning på 262 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame. Inntekter fra distribusjonsselskapene utgjorde i 2020 7 prosent av konsernets samlede omsetning.

4 %

Øvrige inntekter

var i 2020 141 millioner kroner og utgjorde 4 prosent av omsetningen.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana