Årsrapport 2021

Nøkkeltall

49 %
Opplagsinntektene
utgjorde med 2 008 millioner kroner 49 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 5,9 prosent mens antall betalende abonnenter i sammenlignbare aviser har utviklet seg flatt gjennom året. Bekreftet opplag var 750 172 ved utgangen av 2021, mens antall betalende abonnenter var 722 859.
31 %
Annonseinntektene
var 1 265 millioner kroner i 2021 og utgjorde 31 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert.
9 %
Trykkeriinntekter
Amedia har 6 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 24 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland hadde konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Trykkeriene er nå avhendet og Amedias kontroll opphørte i april 2022. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 356 millioner kroner i 2021.
7 %
Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2021 en ekstern omsetning på 302 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame.

4 %
Øvrige inntekter
var i 2021 180 millioner kroner og utgjorde 4 prosent av omsetningen.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana