Etterlevelse av åpenhetsloven i Amedia 

Åpenhetsloven forplikter Amedia til å årlig redegjøre for såkalte aktsomhetsvurderinger, og til å overholde lovens informasjonsplikt ved eventuelle forespørsler. Aktsomhetsvurderinger utarbeidet i forbindelse med åpenhetsloven tydeliggjør risikoområder for Amedia, og forteller hvordan vi jobber med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold der risikoen er størst. 

Amedia er et mediekonsern med nesten  3000 medarbeidere. Amedia er et stiftelseseid mediekonsern og landets største avisutgiver. Vi eier, helt og delvis, over 100 lokale, regionale og nasjonale avistitler. I tillegg er er vi deleier av 57 lokale og regionale aviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local. I Norge har Amedia et tett og godt samarbeid med 17 partneraviser. 

Amedias mål er å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tråd med vår innkjøpspolicy velger våre selskaper å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. 

Vi har forpliktet vår virksomhet til å drive i samsvar med UN Global Compacts 10 prinsipper. Global Compact2Amedia meldte seg inn i FN-organisasjonen for bærekraftig næringsliv i 2022 for å styrke vår evne til å etterleve prinsippene for ansvarlig næringsliv. Prinsippene handler om å respektere anerkjente menneskerettigheter, ivareta organisasjonsfriheten og høye arbeidslivsstandarder, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretakelse av det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

I Amedia er det organisasjonsfrihet og regulerte arbeidstider. Amedia har initiert flere interne prosesser for å sikre ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske retningslinjer.

Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i vårt konsern når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 

Amedia har publisistisk virksomhet i hele landet: 

  • Identifisert bransjespesifikk risiko for at Amedias avisers plattformer kan utnyttes til desinformasjon og hatefulle ytringer. 
  • Identifisert bransjespesifikk risiko for at personopplysninger uautorisert kan bli delt eller brukt. 
  • Identifisert bransjespesifikk risiko for grunnleggende menneskerettighetsbrudd i produksjonen av elektronikk.  

Trykkerivirksomhet i Norge: 

  • Identifisert bransjespesifikk risiko for tredjeparts produksjon av og arbeidsskader knyttet til kjemi, støy og løsemiddel (HMS).  

Distribusjonsvirksomhet i Norge: 

  • Identifisert bransjespesifikk risiko knyttet til lønn og arbeidsforhold i budbilbransjen. 

Amedia fremmer åpenhet ved å dele erfaringer og kunnskap i egen bransje, med leverandører og med allmennheten for øvrig. Vi skal opptre som en ressurs og legge til rette for bærekraft i verdikjeden.  

Henvendelser relatert til åpenhetsloven kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Aktsomhetsvurderinger for selskaper i Amedia uten egen nettside er tilgjengelig her: 
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER