(Foto: Per Frode Sandal)

Lokalavisenes søknadsordning

25 millioner kroner fra Amedias aviser

Årets søknadsordning er dessverre avsluttet. Tildelingen offentliggjøres 15. mai.

Ny søknadsordning vil bli lagt ut i januar 2024.

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil våre aviser bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er de med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område.

Hvert år inviteres derfor lokale lag og foreninger til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB gir våre aviser 25 millioner kroner til foreninger og organisasjoner i hele landet.

Pengestøtten fra Amedia omfatter de fleste aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som i 2016 kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Etter søknadsfristens utløp vil en lokal jury, bestående av personer fra hver avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Søknader kan bare leveres gjennom vår søknadsportal.

Sjekk HER om du kan søke

For å opprette en søknad må du logge deg inn i søknadsportalen. Velg "Logg inn" øverst i høyre hjørne og deretter "Logg inn via Bank ID". Vår anbefalte nettleser når du bruker portalen er Google Chrome.

Vi anbefaler at du leser menypunktet Veiledning og krav til søknad før du går i gang med søknaden.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana