• Amedia leverer et solid resultat for 2021 
    | Nyheter
    Amedia leverer et solid resultat for 2021 

Våre aviser

Vi er den største utgiveren av lokale medier i Norge. Over tusen redaksjonelle medarbeidere  over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning i 86 lokalaviser, Nettavisen, Nationen, 11 lokale nettsteder og 3 fagtidsskrifter. Ingen kjenner Norge bedre enn våre aviser. 

Amedias aviser

Karriere

Amedia har høye ambisjoner om å engasjere hele Norges befolkning. Dyktige og engasjerte medarbeidere er avgjørende for å skape denne veksten. Vi er hele tiden på jakt etter dyktige, ambisiøse medarbeidere som ønsker å bidra til våre høye vekstambisjoner. Hos er det stadig spennende oppgaver på en rekke områder.

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana