Amedia lanserer byavisen RA Stavanger
| Nyheter
Amedia lanserer byavisen RA Stavanger

Våre aviser

Vi er den største utgiveren av aviser i Norge. Over tusen redaksjonelle medarbeidere  over hele landet bidrar til løpende nyhetsdekning i 92 lokalaviser, Nettavisen, Nationen, 10 lokale nettsteder, 4 fagtidsskrifter og 1 lokalradio.

Ingen kjenner Norge bedre enn våre aviser. 

Amedias aviser

Karriere

Amedia har høye ambisjoner om å engasjere hele Norges befolkning. Dyktige og engasjerte medarbeidere er avgjørende for å skape denne veksten. Vi er stadig på jakt etter dyktige, ambisiøse medarbeidere som kan hjelpe oss til å bli enda bedre. Hos oss får du jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, oppleve en stor grad av frihet og et sterkt samspill.
Amedia er sertifisert som Great Place To Work!
Sertifiseringen bekrefter og er et bevis på at våre medarbeidere opplever organisasjonen som et godt sted å jobbe. Amedia er også kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere av både studenter og yrkesaktive på tvers av forretningsområder.

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Vårt dyktige utviklingsmiljø har en sentral rolle i Amedias vekst

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER