Personvernerklæring

Sist oppdatert: 11. januar 2024

I Amedia tar vi ditt personvern på alvor. Det ser vi på som en forutsetning for å kunne behandle dine personopplysninger, enten det er for å administrere ditt abonnement, videreutvikle tjenestene våre eller levere annonser. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler dine personopplysninger når du bruker tjenester som tilbys av virksomhetene i Amedia. Personvernerklæringen retter seg mot abonnenter og andre som bruker tjenestene.

1. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Som hovedregel er det enkelte mediehuset behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Navnet og kontaktinformasjonen til de ulike mediehusene finner du i denne listen.

Mediehusene bruker innloggingsløsningen aID. Dette er en tjeneste som leveres av Amedia AS, som er behandlingsansvarlig for løsningen. Dette er nærmere beskrevet i personvernerklæringen for aID.

Amedia AS er i tillegg behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger til formålene beskrevet i punkt 4.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

2.1 Opplysninger du oppgir

Du kan oppgi personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel om du bestiller et abonnement, deltar i en konkurranse eller svarer på en kundeundersøkelse. Hvilke personopplysninger som oppgis, kommer an på sammenhengen.

2.2 Opplysninger som innhentes når du bruker tjenestene

Når du benytter en tjeneste, for eksempel leser nettutgaven av en avis, benyttes ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes, kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer på en nettside og hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.). Når du besøker et nettsted, kan din omtrentlige geografiske plassering beregnes basert på den maskerte IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil det i tillegg kunne innhentes mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det.

2.3 Opplysninger fra tredjeparter

Informasjonen du har oppgitt og informasjon om din bruk av tjenestene kan suppleres med informasjon fra tredjeparter. Informasjonen som mottas fra slike tredjeparter, er generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller atferd, eksempelvis antakelser om hvor du bor, type utdanning eller informasjon fra en annonsør om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av tjenestene. 

3. Hva bruker vi personopplysninger til?

3.1 Administrasjon av kundeforholdet

Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelse og ordrehåndtering. Opplysninger vil også kunne bli behandlet dersom du henvender deg til mediehuset og i tilfeller hvor mediehuset har behov for å varsle deg om endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement. Opplysninger som typisk håndteres i denne konteksten er navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har bestilt og bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen og/eller andre avtaler mediehuset har inngått med deg.

3.2 Levering av tjenestene

Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å levere tjenestene, eksempelvis for å gi deg tilgang til en nettavis du har betalt for. Mediehuset mottar opplysninger fra aID for å verifisere din identitet og gi deg tilgang til dine abonnementer.

Mediehusets tjenester er underlagt abonnementsvilkår, som du kan lese her. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med leveringen av tjenestene, er at det er nødvendig for oppfyllelse av abonnementsvilkårene som er avtalt med deg.

3.3 Videreutvikling, feilretting og forhindring av misbruk av tjenestene

Det er viktig for mediehuset å levere gode og relevante tjenester til sine brukere. Derfor foretar mediehuset analyser av bruken av tjenestene for videreutvikling og feilretting. I denne sammenheng behandler mediehuset personopplysninger om hvordan brukere benytter tjenestene, som f.eks. hvilket type innhold du leser, hvilke plattformer (type enhet/mobil) du benytter deg av og tidspunktet for bruken av tjenesten. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å forhindre eller avdekke misbruk av tjenestene. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesser er å videreutvikle tjenestene sine, rette opp feil, samt hindre misbruk av tjenestene.

3.4 Kundeservice

Mediehuset behandler personopplysninger om deg når det yter kundeservice. Hvilke opplysninger mediehuset behandler, kommer an på hva henvendelsen gjelder og hvilken informasjon du oppgir. Dette kan eksempelvis være ditt navn, om du er abonnent og hvilke tjenester du abonnerer på, om du er på ferie eller reise, osv. Det rettslige grunnlaget for behandlingen vil variere avhengig av hvem som henvender seg til mediehuset og hva henvendelsen gjelder. For henvendelser fra abonnenter vil det rettslige grunnlaget ofte være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle abonnementsavtalen med abonnenten. Dersom du ikke er abonnent eller henvender deg til mediehuset vedrørende noe annet enn abonnement, vil det rettslige grunnlaget typisk være en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å yte god og effektiv service til brukerne og/eller ivareta mediehusets rettslige interesser, eksempelvis ved en reklamasjon.

3.5 Tilpasning av redaksjonelt innhold

Mediehuset har et mål om at tjenestene skal oppleves som relevante og interessante for brukerne. Mediehuset tilbyr derfor tilpasning av artikler og annet redaksjonelt innhold. Dette innebærer at det redaksjonelle innholdet vil bli eksponert og prioritert ulikt for forskjellige brukere. For eksempel kan du bli vist sportsartikler høyere opp på sidene våre dersom du tidligere har vist interesse for sport. 

For å kunne tilpasse visning av artikler og annet redaksjonelt innhold, bruker mediehuset de opplysningene det mottar når du benytter aID for innlogging og annen informasjon om din brukeratferd, dine interesser og dine preferanser. Les mer om dette i punkt 4.

Det rettslige grunnlaget for å gjennomføre slik tilpasning er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å kunne tilby relevant og interessant innhold til hver bruker. Dersom du ikke ønsker at mediehuset tilpasser redaksjonelt innhold når du er logget inn med aID, kan du gå inn på Min aID og skru av denne funksjonaliteten.

Merk at denne aID-innstillingen ikke påvirker mediehusets eller andres bruk av cookies og lignende teknologi for å spore brukeratferd. Se punkt 7 for informasjon om dette.

3.6 Tilpasning av annonser

Mediehuset tilbyr annonsører å kjøpe annonseplass på tjenestene sine. Dersom du samtykker til det, vil mediehuset bruke opplysninger om deg for å tilpasse annonsene til deg og dine antatte interesser. I punkt 4 er det gitt en generell redegjørelse for analysene som ligger til grunn for slik tilpasning.

Metodene for tilpasning av annonser er mange. Én metode er at mediehuset tilbyr annonsøren å målrette en annonse til et bestemt publikum, for eksempel til kvinner i alderen 20-30 år eller til menn som har vist interesse for nyheter om fotball. Amedia kan tilby denne typen målretting på grunnlag av din aID i kombinasjon med opplysninger om brukeratferd.

En annen metode er basert på at en annonsør overlater sin kundeliste til Amedia. Kundelisten består typisk av navn, e-post og/eller telefonnummer. Amedia sammenstiller så kundelisten med kjente identiteter (navn, e-post eller telefonnummer) og eventuelt annen aggregert kunnskap som Amedia har om sine kunder, som eksempelvis kjønn, alder og interesser. Det opprettes så et kundesegment som eksponeres for annonsen fra annonsøren. Et eksempel på et kundesegment kan være "kunder av annonsøren som er menn og over 30 år og som har vist interesse for artikler om bil". Det opereres utelukkende med kundesegmenter bestående av minimum 5 personer.

Mediehuset har også avtale med annonseplattformer som kjøper annonseplass på tjenestene. Annonseplattformene får tilgang til informasjon fra din nettleser for å kunne ta stilling til hvilken annonse som skal plasseres på siden. Annonseplattformene målretter annonser basert på kunnskap de kan knytte til nettleseren eller andre identifikatorer, for eksempel om hvilke annonser nettleseren har vært eksponert for tidligere og effekten av disse.

Mediehuset bruker cookies (se punkt 7) for å få kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper. Mediehuset registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker mediehuset til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller atferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til bestemte kundegrupper.

Mediehuset tillater også at annonsører og annonseplattformene mediehuset har avtale med, benytter cookies for annonseutvelgelse, levering av annonser og rapportering (måle effekten av en annonse). Annonsørene er ansvarlig for de cookies de setter på tjenestene og for bruken av den informasjonen som samles inn. Annonsørene er forpliktet til å følge "retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer" utarbeidet av Mediebedriftenes Landsforening: https://www.mediebedriftene.no/siteassets/bilder/tall-og-fakta/retningslinjerforbrukavdata_oktober2018.pdf.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for å levere persontilpassede annonser er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket eller justere dine valg i dine annonseinnstillinger. Disse finner du nederst på mediehusenes nettsider. 

Hvis du endrer innstillingene til at annonsene ikke skal være tilpasset, vil du fremdeles se annonser, men disse vil ikke være tilpasset basert på personopplysninger om deg.

Merk at annonseinnstillingene ikke påvirker mediehusets eller annonsørens bruk av cookies for å spore brukeratferd og tilpasse annonser på bakgrunn av dette. Se punkt 7 for informasjon om hvordan du kan styre bruk av informasjonskapsler.

3.7 Markedsføring av tjenestene

Mediehuset markedsfører tjenestene sine gjennom ulike kommunikasjonskanaler, først og fremst på e-post og i ulike digitale medier. Dersom du er abonnent, og så lenge du er aktiv kunde, vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud på e-post, post, SMS eller telefon med mindre du har reservert deg mot dette. Dersom du ikke er abonnent eller aktiv kunde, vil du bare motta slik markedsføring dersom du har samtykket til dette. Mediehuset anser deg for å være aktiv kunde i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller reservere deg mot markedsføring på e-post/SMS ved å ta kontakt med kundesenteret eller ved å benytte avregistreringslenke i e-posten du mottar.

Mediehuset ønsker også å kunne sende deg anbefalinger eller informasjon knyttet til din bruk av tjenestene i ulike kanaler, som eksempelvis pop-up på en nettside, en push-melding i en app eller i e-postmelding. Anbefalinger kan skrus av i appen eller ved å klikke på lenke i e-postmeldingen.

Du vil kunne bli spurt om å delta i en konkurranse. Det er alltid frivillig å delta. Hvilke opplysninger som behandles og formålene med behandlingen vil fremgå i hvert enkelt tilfelle.

Mediehuset benytter opplysninger de har om deg for å tilpasse markedsføringen til dine antatte preferanser, for unngå å markedsføre tjenester du allerede abonnerer på eller som ikke er relevante for deg og for å måle effekten av markedsføringen. For disse formålene vil mediehuset kunne benytte informasjon om dine abonnementer, opplysninger som innhentes ved bruk av tjenestene (inkludert informasjon mottatt fra aID og brukeratferd) og opplysninger mottatt fra tredjeparter. Slik bruk av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesser er å tilby treffende og effektiv markedsføring.

3.8 Overholdelse av lovpålagte plikter

Noen av mediehusets lovpålagte forpliktelser innebærer at mediehuset må behandle personopplysninger. Slike forpliktelser kan blant annet være regnskaps- og bokføringsplikter. Personopplysningene vil typisk gjelde mediehusets abonnenter og andre som kjøper tjenester fra mediehuset. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

3.9 Journalistiske formål

Mediehusene behandler personopplysninger for å lage journalistikk. Behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt store deler av personvernregelverket. Det innebærer blant annet at du ikke kan kreve sletting av personopplysninger brukt til journalistikk. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets nettsider

4. Samarbeid mellom mediehusene i Amedia

4.1 Analyser i regi av Amedia AS

Mediehusene i Amedia samarbeider om innsamling og analyse av data om bruken av mediehusenes tjenester. Du finner informasjon om hvilke virksomheter som deltar i samarbeidet i denne listen.

Amedia AS samler inn informasjon om bruken av mediehusenes tjenester for analyseformål. Analysene gjøres på grunnlag av alle opplysningstyper som er samlet inn. I punkt 2 er det redegjort for kilder og opplysningstyper. Amedia AS benytter analysene som grunnlag for videreutvikling av tjenester i Amedia. Amedia AS er behandlingsansvarlig for denne behandlingen.

Mediehusene mottar analyseresultater (for eksempel kundesegmenter) fra Amedia AS, til bruk for videreutvikling av tjenestene (3.3), tilpasning av redaksjonelt innhold (3.5), tilpasning av annonser (3.6) og markedsføring av mediehusets tjenester (3.7). Det enkelte mediehus er behandlingsansvarlig for sin bruk av analyseresultatene fra Amedia AS.

Det rettslige grunnlaget for samarbeidet er deltakernes berettigede interesse i å gjennomføre analyser for å videreutvikle tjenestetilbudet og for å kunne tilby tilpasset redaksjonelt innhold, annonser og markedsføring til sine brukere, samt å bedre tilgangen og brukeropplevelsen og lage nye tjenester og tilbud til den enkelte bruker.

For å hindre misbruk av opplysninger om brukere, knyttes opplysningene til et pseudonym før de benyttes for analyse. Det betyr at informasjonen som håndteres, for alle praktiske formål fremstår som anonym for mediehusene. Kun et avgrenset antall ansatte i Amedia AS med spesielle rettigheter har tilgang til nøkkel som kan knytte disse dataprofilene til din identitet. Å utnytte denne nøkkelen er det knyttet svært strenge retningslinjer til.

4.2 Forskning

Mediehuset eller Amedia AS kan til tider få henvendelser fra forskningsinstitusjoner som ønsker tilgang til data som grunnlag for forskning. Virksomhetene i Amedia ønsker, hvis formålene oppleves som gode, å bidra til samfunnsnyttig forskning ved å gi forskere tilgang til opplysninger om brukere og deres medievaner. Opplysningene vil kunne bli utlevert til forskningsinstitusjonene dersom regelverket tillater dette og du ikke har reservert deg mot utlevering til forskning. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å fremme samfunnsnyttig forskning. Opplysningene som utleveres til forskning, vil være i pseudonymisert form, det vil si i en form som ikke direkte kan knyttes til identifiserbare personer. Personer som gis tilgang til personopplysninger i forbindelse med forskning, må skrive under på en taushetserklæring, og den forskningsansvarlige institusjonen forpliktes ved avtale til å følge gjeldende regelverk for forskning.

4.3 Kundeundersøkelser

Amedia AS og mediehusene gjennomfører av og til kundeundersøkelser. Formålet med kundeundersøkelsene er å forbedre din og andres leseropplevelse. Det er frivillig å bli med i kundeundersøkelsene. Dersom du samtykker til å delta, vil informasjonen du oppgir i forbindelse med undersøkelsene inngå i grunnlaget for de analysene som skjer i regi av Amedia AS, se punkt 4.1. og som inngår i samarbeidet mellom virksomhetene i Amedia. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

5. Hvem deles personopplysningene med?

Mediehuset utveksler personopplysninger med Amedia AS i forbindelse med analysene Amedia AS utfører, se punkt 4 ovenfor. Dette er en utveksling mellom to selvstendige behandlingsansvarlige.

Virksomhetene i Amedia benytter ulike underleverandører som får tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for leveransen. Eksempler på leverandører er trykkerier, distributører, kundesentre og leverandører av ulike IT-tjenester, herunder abonnementssystemer, drifts- og vedlikeholdstjenester og annonsehåndtering.

I noen tilfeller deler virksomhetene i Amedia pseudonymiserte opplysninger som er samlet inn med sine samarbeidspartnere og teknologileverandører for å kunne tilpasse innhold og annonser. Det deles ikke direkte identifiserende kjennetegn. Virksomhetene kan også dele personopplysninger med forskningsinstitusjoner for forskningsformål, se punkt 4.2.

Virksomhetene i Amedia inngår avtaler for å sikre at sine respektive partnere behandler opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning. Hvis personopplysninger overføres til mottakere i et land utenfor EU/EØS, for eksempel til en annonseplattform eller annen samarbeidspartner, inngås avtaler og nødvendige forholdsregler tas i samsvar med gjeldende regler.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra offentlige myndigheter.

6. Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra mediehusets tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en "Liker"-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på tjenesten. 

Mediehuset har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vennligst se de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Vi anbefaler deg å holde deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din atferd, må du logge ut av det sosiale mediet.

7. Cookies og annen sporingsteknologi

Virksomhetene i Amedia benytter informasjonskapsler (cookies) og annen sporingsteknologi for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenestene, annonser og markedsføring av tjenestene. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over. Dette vil ikke bli gjentatt her.

Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av mediehuset og av deg selv. Informasjonskapsler brukes for følgende formål:

  • For å kjenne deg igjen som innlogget: Når du er innlogget med aID benytter mediehuset informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt.
  • For å huske dine brukerpreferanser: Når mediehuset skal presentere et bestemt innhold for deg, trenger mediehuset for eksempel å vite hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hva slags videokvalitet som er forenlig med din nettleser og internetthastighet eller for å tillate bruk av spesialfunksjoner, som eksempelvis muligheten til å lagre rubrikkannonser.
  • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til tjenesten.
  • For å analysere og forbedre mediehusets tjenester og for å tilpasse markedsføring på tjenesten: Mediehuset benytter ulike måleverktøy som gir mediehuset statistikk og analyser av sine tjenester. Verktøyene gjør at mediehuset kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Mediehuset får på denne måten oversikt over hvor mange unike brukere mediehuset har, og hvordan disse bruker tjenestene. Informasjonen som samles inn benyttes også til å utvikle og forbedre tjenestene sine og for å tilpasse markedsføring og salgskommunikasjon i ulike kanaler.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på mediehusets tjenester, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener. Hvis du tillater cookies fra aid.no og mediehusets nettsider, vil innlogging fungere som normalt. Dersom du fjerner cookies fra aid.no, må du logge inn med aID-brukeren på nytt hver gang du besøker nettstedet.

Mediehuset benytter infrastruktur- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: https://myaccount.google.com.

8. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Virksomhetene i Amedia har vedtatt rutiner for lagring og sletting av personopplysninger.

Personopplysninger som du oppgir i forbindelse med tegning av et abonnement oppbevares så lenge du har et abonnement hos mediehuset. Du regnes som "aktiv kunde" i 13 måneder etter at et abonnement er avsluttet. Opplysningene tas deretter vare på i 24 måneder før de slettes. Lagringen av opplysninger er begrunnet i at det skal være mulig å tilpasse kundeopplevelsen hvis du ønsker å gjenoppta kundeforholdet, samt i etterlevelse av bokføringslovens krav til lagring av betalingshistorikk.

Atferdsdata (opplysninger om bruk av tjenesten) tas vare på i 18 måneder før de slettes. Kundesegmenter som opprettes i forbindelse med tilpasning av annonser slettes etter 30 dager. Disse lagringsrutinene tar hensyn til hvor lenge mediehuset og Amedia AS anser det nødvendig å lagre disse opplysningene for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Virksomhetene i Amedia kan velge å anonymisere opplysninger i stedet for å slette dem. Det er ikke mulig å knytte disse opplysningene til en bruker av tjenestene.

I noen tilfeller vil mediehuset kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene. Formålet kan for eksempel være å beholde dine kontaktopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har sagt opp ditt abonnement hos mediehuset.

9. Dine personverninnstillinger og rettigheter

For å gi deg bedre kontroll over egne personopplysninger, kan du endre dine personverninnstillinger i Min aID. Du kan f.eks. skru av tilpasning av redaksjonelt innhold og reservere deg mot at dine opplysninger brukes til forskning. Innstillingene vil gjelde for alle tjenester, både i og utenfor Amedia, som benytter aID som innloggingsløsning.

Dersom du ønsker å trekke tilbake et samtykke eller justere innstillingene for samtykker, kan du gjøre dette i annonseinnstillingene som du finner nederst på mediehusenes nettsteder.  

Du har i tillegg flere rettigheter etter personopplysningsloven. For å utøve rettighetene må du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Du har rett til

  • Retting av dine opplysninger
  • Informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine
  • Innsyn i egne opplysninger
  • Sletting av opplysninger under visse vilkår
  • Begrensning av behandlingen eller protest mot behandlingen
  • Overføring av dine opplysninger til en ny tjenestetilbyder

Dersom du mener vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med loven, har du rett til å klage til Datatilsynet. 

10. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om hvordan virksomhetene i Amedia behandler dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Har du spørsmål om ditt abonnement og kundeforhold kan du kontakte vårt kundesenter på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi endrer og videreutvikler tjenestene våre stadig. Derfor kan vi også ha behov for å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Informasjonen som står her vil alltid være oppdatert, slik at du til enhver tid vet hvordan vi behandler personopplysningene dine. Dersom vi gjør større endringer vil vi varsle om dette. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER