Innvilgede søknader

Dersom du får innvilget søknaden hos oss vil du motta et "Tildelingsbrev". "Tildelingsbrevet" vil være vedlagt eposten du mottar. I tillegg finner du "Tildelingsbrevet" under menyvalget "Kommunikasjon" i søknadsportalen.
Du må selv be om utbetaling av tildelingen. Utbetaling av støtten skjer når vilkårene knyttet til søknaden er
oppfylt. Fra du anmoder om utbetaling og til utbetalingen kommer, kan det ta 3 til 4 uker.

For prosjekter og tiltak som har en varighet i mer enn 18 måneder, vil vi be om en statusrapport etter 12 måneder.

Alle som får tildeling må levere sluttrapport når prosjektet er ferdig.

Innvilgede søknader - videre prosess

Når søknaden er innvilget kan du be om utbetaling av midler. Skjema for utbetaling av midler finner du til høyre når du åpner søknaden.

I utbetalingsanmodningen kan du legge ved kvitteringer som dokumentasjon på tildelingen. Dersom de ikke legges ved utbetalingsanmodningen, må de legges ved i sluttrapporten.

Når prosjektet er ferdig skal dere skrive sluttrapport. Alt som skal svares på og legges ved sluttrapporten finner du i skjema for sluttrapport (til høyre når du åpner søknaden). Når du har sendt inn rapporten får du umiddelbart en kvittering på innsendingen.

Krav til dokumentasjon i sluttrapporten

Tildelinger på 50.000 eller mindre
Du må legge ved kvitteringer/fakturaer som viser hva pengene er brukt til i sluttrapporten.

Tildelinger på 50.001 til 500.000
Du må legge ved et prosjektregnskap i sluttrapporten. Dette skal vise at pengene er brukt i henhold til tildelingsbrevet eller godkjent omdisponering. Prosjektregnskapet skal være godkjent og signert av kontaktpersonen for søknaden sammen med en annen tillitsperson i søkerorganisasjonen.

I tillegg skal du legge ved kvitteringer/fakturaer.

Tildelinger på 500.001 til 1.000.000
Du skal legge ved et prosjektregnskap i sluttrapporten. Regnskapet skal vise at pengene er brukt i henhold til tildelingsbrevet eller godkjent omdisponering.

Autorisert regnskapsfører eller revisor må gi en uttalelse om prosjektregnskapet i samsvar med revisjonsstandard ‘ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger‘, eller tilsvarende for autorisert regnskapsfører.

https://revisorforeningen.no/globalassets/fag/revisjon/isrs-4400-revidert-oppdrag-om-avtalte-kontrollhandlinger.pdf

Standarden innebærer at revisor utfører en kontroll mot enkelt regnskapsposter eller deler av et regnskap; det vil si at det ikke er krav om en full revisjon. Kontrollhandlingene gjøres for å bekrefte/verifisere at midlene er brukt slik som forutsatt i søknaden/tildeling.

Dette betyr at revisor eller autorisert regnskapsfører skal kontrollere enkelte regnskapsposter eller deler av prosjektregnskapet. Altså er det ikke et krav om en full revisjon.

Sluttrapporten sendes ut og gjøres tilgjengelig på sluttdatoen for prosjektet.

I noen tilfeller kan et prosjekt bli utsatt. Om du ser at dere ikke rekker å bli ferdig innen fristen, sender du skjema for utsettelse av sluttdato. Skjema finner du til høyre når du åpner søknaden.

I noen tilfeller er det behov for å endre kontaktperson før prosjektet er fullført. Ny kontaktperson må logge seg inn i søknadsportalen og opprette en bruker. Når det er gjort må opprinnelige kontaktpersonen sende inn skjema for endring av kontaktperson. Skjema ligger til høyre når du åpner søknaden. Vi vil få beskjed når skjemaet er sendt og sørger for at kontaktpersonen blir endret.

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER