Amedias bærekraftsarbeid 

Som Norges største utgiver av aviser, spiller Amedia en unik rolle i folks liv og i demokratiet. Ingen hører, dekker og forstår hele landet som vårt avisfellesskap. Å sikre den frie uavhengige journalistikken gjennom sterke bærekraftige redaktørstyrte medier i hele Norge, er vårt viktigste samfunnsbidrag. 

GARANTISTEN FOR YTRINGSFRIHET 

Amedias aviser er viktige samfunnsinstitusjoner i store og små samfunn. Vår publisistiske virksomhet garanterer for at innbyggerne kan holde seg informert, bli engasjert, og både påvirke og utvikle demokratiet gjennom sin ytringsfrihet og aktive deltakelse. Dette er kjernen i avisenes samfunnsoppdrag.  

Som utgiver er Amedia garantisten for våre redaktørstyrte mediers redaksjonelle frihet, og plikt til å forsvare ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengigheten og det åpne samfunnet. Amedias aviser ivaretar rollen som kritiske overvåkere av samfunnsutviklingen, gjennom å dekke og avdekke kritikkverdige forhold for å utvikle store og små bærekraftige samfunn.

ANSVARLIG STYRING OG FORBRUK
Vårt samfunnsoppdrag skjerper kravene til hvordan Amedia som konsern opptrer i alle ledd. Amedias ambisjon for virksomhetsstyring er å drive bærekraftig, slik at vi bruker ressurser på en måte som ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner. Amedia arbeider derfor for en positiv sosial, forretningsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling av våre selskaper.  

Vi har forpliktet oss til å følge UN Global Compacts 10 prinsipper. De handler om å respektere anerkjente menneskerettigheter, ivareta organisasjonsfriheten og høye arbeidslivsstandarder, bekjempelse av diskriminering i arbeidslivet, ivaretakelse av det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.  

Amedia har tatt store steg i arbeidet med ulike bærekraftsutfordringer.   

VÅRE VIKTIGSTE BÆREKRAFTSBIDRAG 

Digitalt skifte blant abonnenter

Pandemien bidro til å sette ytterligere fart på digitaliseringen gjennom vekst i digitale abonnenter. I dag er over 60 prosent av abonnentene våre heldigitale. Gjennom 2021 økte antall sammenlignbare digitalabonnenter med 25 823 (7,1 prosent), mens antall komplettabonnenter sank med 30 190 (-9,7 prosent). Fortsatt vekst i digitale abonnenter og digitale annonseinntekter er de viktigste bidragene for å sikre bærekraftig forretningsmessig utvikling og redusere fotavtrykket.   

Gode steder å jobbe 

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs og hver enkelt medarbeider er avgjørende for vår felles suksess. Amedia er sertifisert som Great Place To Work. Sertifiseringen bekrefter og er et bevis på at Amedia er et godt sted å jobbe. Amedia er en komplett verdikjede, det gir ansatte store muligheter for utvikling innenfor konsernet og spennende karrieremuligheter innen ulike fagfelt. 

Samfunnsansvarlig innkjøp 

Amedia skal følge alle gjeldende lover og opptre ryddig med høy integritet. Innkjøp gjort av konsernets selskaper skal ikke ha en negativ innvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Amedia skal bidra til å ta vare på natur og ytre miljø gjennom å få utviklet og selv ta i bruk miljøvennlig teknologi og velge miljøvennlige løsninger knyttet til selskapets aktiviteter.   

Grønt skifte i avisdistribusjon 

I 2021 startet Amedia innfasing av elektriske kjøretøy (Paxstere) i vår avisdistribusjon. Vi bruker nå nesten 300 grønne Paxstere på stadig flere av våre distribusjonsruter. Disse erstatter fossile kjøretøy på 40 prosent av våre mer enn tusen distribusjonsruter i Norge. Skiftet til Paxsterne er det viktigste enkelttiltaket som skal bidra til at Amedia når egne utslippsmål om å kutte minst 50 prosent av utslippene innen 2025.

Amedia distribusjon ble sertifisert som Miljøfyrtårn høsten 2022. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er et viktig ledd i Amedia Distribusjons bærekraftstrategi, med lederfokus, eierskap og struktur i arbeidet med å nå selskapets bærekraftsmål.  

Bærekraftige trykkeritjenester 

Alt papir i våre trykkeri er kjøpt fra papirleverandører som garanterer at trevirket er hentet fra bærekraftig skogbruk. Alt papir er svanemerket. Energikilde i produksjonen er elektrisitet som hovedsakelig kommer fra fornybare energikilder.  

Grønn flyttemelding 

Amedia flytter i løpet av 2024 inn i den historiske Tollgaarden i Oslo, hvor vi blant annet samlokaliserer mediehusene Tun Media, Nettavisen og Avisa Oslo. Tollgaarden er et rehabilitert bygg, som skal BREEAM-sertifiseres, fordi rehabiliteringen gjøres etter svært strenge miljø- og bærekraftsprinsipp. I flytteprosessen tar Amedia aktive bærekraftige valg knyttet til gjenbruk av interiør og utstyr. Bygget er lokalisert ved landets største kollektive knutepunkt, Oslo S. All oppvarming skjer med fjernvarme.  

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, som forplikter Amedia til å være åpne om hvordan vår virksomhet påvirker menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Amedia driver sin virksomhet i flere ledd av verdikjeden, fra innholdsproduksjon til trykk og distribusjon, som gir oss mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak på vesentlige områder fra start til mål.  

I tråd med loven vil Amedia redegjøre for vår aktsomhetsvurdering årlig. Den første aktsomhetsvurderingen vil bli publisert før 30. juni 2023.  

Har du spørsmål knyttet til åpenhetsloven kan du kontakte oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. 

Vår samfunnsrolle skjerper kravene til hvilke forretningsmessige, sosiale og miljømessige valg vi tar. Følgende styringsdokumenter er førende for vår virksomhet.   

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana