Årsrapport 2022

Nøkkeltall

52 %
Opplagsinntektene
utgjorde med 2 116 millioner kroner, 52 prosent av samlet omsetning. MBL-beregnet opplag økte med 1,4 prosent mens antall betalende abonnenter i sammenlignbare aviser har utviklet seg flatt gjennom året. Bekreftet opplag var i overkant av 762 184 ved utgangen av 2022, mens antall betalende abonnenter var 705 303.
31 %
Annonseinntektene
var 1 259 millioner kroner i 2022 og utgjorde 31 prosent av den samlede omsetningen. Annonseinntektene vokste digitalt gjennom året, mens papirinntektene ble redusert.
4 %
Trykkeriinntekter
Amedia har 6 majoritetseide trykkerier i Norge som trykker de fleste av konsernets aviser. I tillegg trykkes siviloppdrag og 24 eksterne aviser. Amedias markedsandel i Norge er på ca. 30 prosent. I Russland hadde konsernet 6 trykkerier organisert i selskapet Prime Print. Trykkeriene er nå avhendet og Amedias kontroll opphørte i april 2022. Samlet ekstern trykkeriomsetning i Amedia var 147 millioner.
7 %
Distribusjonsinntekter

Amedias distribusjonsselskaper hadde i 2022 en ekstern omsetning på 291 millioner kroner. I tillegg til å distribuere konsernets egne avistitler, har selskapene betydelig omsetning fra distribusjon av andre aviser, ukeblader, magasiner, bøker, frokost, småpakker og reklame.

5 %
Øvrige inntekter
var i 2022 på 222 millioner kroner og utgjorde 5 prosent av omsetningen.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana