Samfunnsansvar

Amedias samfunssansvar

En god utgiver bryr seg om virksomheten, er dedikert til journalistikken og til pressens samfunnsoppdrag. En god utgiver arbeider hvileløst for å sikre redaksjonell frihet og uavhengighet. En god utgiver skaper umistelige verdier for hele samfunnet. 

Amedia er en slik utgiver. 

Amedia, som er eid av den selveiende Amediastiftelsen, består nå av 85 mediehus som utgir over 100 titler i Norge. I tillegg er Amedia medeier i Sveriges største lokalaviskonsern, Bonnier News Local AB. I Norge har Amedia 16 partneraviser.

Amedia er i dag et konsern som eier en tredel av det norske avisopplaget. Vi har nå nærmere 1.100 redaksjonelle medarbeidere spredd over hele landet. Gjennom oppkjøp av aviser og opprettelsen av nye aviser er Amedias samlede avisopplag nå på over 750.000 med to millioner daglige lesere. Det betyr at våre aviser daglig kommuniserer med nesten annenhver nordmann. Amedias mediehus har på kort tid endret seg fra å være et tunge analoge papiravishus til å bli ledende digitale nyhetsformidlere i sine nedslagsfelt. 

Amedias oppgave er å utvikle avismangfoldet, sikre lokalavisenes historiske rolle og funksjon i samfunnet – og transformere denne inn i en digital tidsalder. 

Amedia er bevisst på vårt ansvar som medieeier. Vi ønsker ikke og skal ikke være en politisk eier som ville ha sin investering i avisene tilbakebetalt i «riktige» meninger, eller en finansiell børsnotert eier som bare er opptatt av størrelsen på det årlige aksjeutbyttet.

Vi ønsker å være en «samfunnsnotert eier», en gode medieeier som bryr seg, en eier som har et aktivt forhold til og engasjere seg i utgivervirksomheten, en eier som bidrar til å skape gode rammevilkår for redaksjonene, som har kompetanse og innsikt som benyttes til å støtte avisene og redaksjonene med, og en eier som har sterke nok økonomiske muskler til å løfte mediehusene trygt inn i fremtiden. 

Amedia er ryggraden i en demokratisk infrastruktur som sikrer folk over hele landet ytringsarenaer og mulighet til å delta i og påvirke folkestyret. I våre medier er den demokratiske debatten kortreist. Våre aviser tar samfunnsansvar ved å være tilstede og nærværende med journalister i de fleste av landets kommuner. Våre journalister møter folk i øyehøyde og skriver om det som opptar leserne, de setter dagsorden, skaper innsyn i de lukkede rom. I mange lokalsamfunn finnes det ingen andre som kan eller vil gjøre denne jobben. Vi har satt våre aviser i stand til å fortsette den livsviktige demokratiske oppgaven de har, og det skal vi fortsette med - med uforminsket styrke, og evigheten som perspektiv. 

På denne måten skaper Amedia et nødvendig mediemangfold. Det viktigste våre aviser gjør er å sikre at folk har tilgang en levende lokalavis eller riksavis og dermed dybdekunnskap om deres bo- og arbeidssted. Våre lokalaviser dekker 243 kommuner. Riksavisene Nettavisen og Nationen når også ut til de øvrige kommunene.

Amedia er en garantist for den redaksjonelle friheten og uavhengigheten.  Få mediekonsern har jobbet lenger, dypere og grundigere med disse spørsmålene og med å etablere sterke sikringsmekanismer rundt avisene. Redaksjonell frihet er vårt DNA. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER