Våre verdier

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når våre medier mer enn to millioner lesere.

Amedias redaksjonelle medarbeidere er hver dag til stede i lokalsamfunn over hele landet for å rapportere om det som skjer. Samtidig bidrar våre selgere til å skape lokale markedsplasser gjennom å koble lokale næringsdrivende med kunder. Sammen dekker disse funksjonene vårt samfunnsoppdrag i alle lokalesamfunn hvor Amedia er til stede. Verdiene som ligger til grunn for Amedias tolking av samfunnsoppdraget finner man i vår forretningsidé og vår utgivererklæring.

Formålsparagraf

Amedia har sitt utspring i arbeiderpressen. Selskapets formål er å eie og utvikle medieselskaper og liknende virksomheter.

Selskapet skal respektere det enkelte lokale mediums ståsted og tradisjon, garantere den redaksjonelle frihet og selvstendighet og drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.

Forretningsidé

Amedia driver ledende lokale medier i Norge.

Våre medier skal være førstevalget i lokalsamfunnet og har som hovedoppgave å være:

  • Den viktigste formidler av lokale nyheter
  • Arena og pådriver for offentlig debatt og ytringer
  • Tilstede og tett på folks hverdag - nyheter og informasjon om mennesker og kultur - livsløp
  • Viktigste markedsplass for kjøp, salg og markedsføring i sitt område

Våre medier skal favne bredt i lokalsamfunnet og ha nisjeprodukter rettet mot målgrupper som skal bidra til en samlet bred dekningi sitt nedslagsområde.

Vår kjernekompetanse skal være å innhente, tilrettelegge, produsere og distribuere innhold på alle plattformer.

Utgivererklæring

Konsernstyret i Amedia vedtok i mai 2012 en erklæring som beskriver hvilke verdier og prinsipper konsernet skal bygge på. Utgiverklæringen ble senere stadfestet av selskapets generalforsamling da ny formålsbestemmelse ble vedtatt, med referanse til erklæringen.

  • Amedia er forpliktet til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn.
  • Amedia skal fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten, utvikle mediemangfoldet og forsvare medienes uavhengige rolle.
  • Amedia respekterer den enkelte publikasjons identitet, grunnsyn, lokale tradisjon og egenart. Amedia vil som utgiver stimulere den enkelte publikasjon til å dyrke sitt publisistiske, lokale og verdimessige ståsted og utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.
  • Amedia skal styrke og verne den enkelte redaksjons frihet og integritet, meningsmangfoldet og de publisistiske verdiene uttrykt i Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.
  • Amedia forsvarer på dette grunnlag den enkelte redaktørs frie og selvstendige rolle og publiseringsansvar. Den enkelte redaktør skal utøve sitt redaktøransvar fritt i forhold til eiere, politiske, ideologiske og økonomiske interesser

Etiske retningslinjer

Amedia er en betydelig samfunnsaktør som gjennom sine virksomheter ivaretar pressens samfunnsrolle. Selskapet skal stå for en ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis. Gjeldende lover og offentlige forskrifter skal følges. Amedias etiske retningslinjer setter standard for konsernets samlede virksomhet og synliggjør ønsket atferd.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER