Amedia Teknologi

Kontakt

Daglig leder
Lars Petter Gustavsen

Postadresse

Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse

Akersgata 34
Oslo

Om virksomheten

Amedia Teknologi ble etablert i 2004 og er et heleid datterselskap av Amedia. Amedia Tekonologi leverer IT drift til store deler av Amedia sine virksomheter i Norge. Amedia Teknologi leverer også IT driftstjenester til aviser/konsern utenfor Amedia der vår spisskompetanse innenfor avisproduksjon kan benyttes for å sikre, effektivisere og strømlinjeforme IT.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana