Amedia Produkt og Teknologi

Kontakt

Daglig leder
Håvard Solheim

Postadresse

Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Besøksadresse

Akersgata 34
Oslo

Om virksomheten

Amedia Produkt og Teknologi er konsernets sentrale miljø for produktutvikling og teknologi. Selskapet utvikler og vedlikeholder verktøy, løsninger og tjenester som benyttes av lesere, abonnenter, annonsører og redaksjoner i avisene våre. Dette innebærer blant annet ansvaret for design og utvikling av avisene, påloggingstjenesten aID, tilleggsproduktene ALT og Direktesport, samt innholdsanalyse og rådgivning til redaksjonene.

Selskapet omfatter Amedias sentrale IT-funksjon, drift og support, innholdsutvikling, videodesk, AI og analyse samt produkt- og plattformteam med blant andre produkteiere, designere og utviklere.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER