Amedia anslår 30 millioner kroner i tap etter dataangrepet 

Amedia anslår 30 millioner kroner i tap etter dataangrepet 

29. april 2022

– I sum anslår vi at det samlede direkte økonomiske tapet knyttet til dataangrepet ligger på 30 millioner kroner, sier CFO og visekonsernsjef i Amedia, Gisle Torheim.

 

28. desember ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, til tross for betydelige investeringer i datasikkerhet. Angrepet rammet spesielt produksjon av papiravisene. Amedias nettaviser var ikke berørt og publiserte som normalt. 

Tapte inntekter 

Angrepet førte til at Amedias papiraviser i en kort periode ikke kom ut, og muligheten til å selge abonnement falt bort i store deler av januar. 

–  Vårt anslag er at dataangrepet har kostet oss 30 millioner kroner i samlet direkte økonomiske tap. I underkant av halvparten er tapte abonnements- og annonseinntekter, sier Torheim. 

Resten av kostnadene er knyttet til selve den tekniske håndteringen av dataangrepet, og til konsekvensene av mer kompleks drift fordi flere datasystemer var nede. 

–  Selv om 30 millioner kroner er en betydelig sum, så kunne kostnadene blitt langt større.I Amedias organisasjon og med våre samarbeidspartnere ble det lagt ned en stor ekstrainnsats, for å både begrense skadene, og for å så raskt som mulig komme tilbake i normal drift, og det er jeg stolt av, sier Torheim. 

Amedia er tilbake i ordinær drift, med et ytterligere forsterket sikkerhetsnivå.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER