Styrker utviklingsmiljøet 

Styrker utviklingsmiljøet 

15. desember 2020

Amedia gjør i 2021 et kraftig løft i antallet utviklingsressurser. Konsernets viktige utviklingsmiljø styrkes med flere titalls utviklere, designere og prosjektledere.

Amedias utviklingsmiljø spiller en nøkkelrolle i suksessen konsernet har hatt de siste årene. Satsingen er avgjørende for at Amedias aviser skal kunne opprettholde sin sterke posisjon i mediemarkedet, og er en forutsetning for videre vekst. 

– Vi lykkes med fart og tyngde når vi  samler oss om sentrale utviklingsprosjekter. Vi kan dokumentere verdien av å satse smart og målrettet. Det er bakgrunnen til at  vi nå ruster  utviklingsmiljøet  kraftig opp, sier konserndirektør Pål Nedregotten. 

– Amedia er verdensledende på lokal avisutvikling. Flere ganger i måneden får vi henvendelser fra mediehus over hele verden som vil vite  hvordan vi jobber for å oppnå vår ekstraordinære digitale abonnementsvekst. De etterspør kunnskap om  hvordan vi har klart å gjøre journalistikken relevant for folk over hele Norge, sier han. 

En viktig del av hemmeligheten finnes altså i konsernets utviklingsmiljø. Her jobber det utviklere, designere, innholdsutviklere, analytikere, data scientists og prosjektledere. Her finnes viktige deler av motoren bak konsernets vekst. 

– Amedias journalister, redaktører og annonseselgere benytter systemer, innsikt og plattformer for å skape og finansiere en nær og verdifull journalistikk. Lesere og abonnenter møter journalistikken i effektive og gode brukeropplevelser formet av spisskompetanse på digital utvikling.  Vi mener at denne journalistikken gjør norske lokalsamfunn til bedre steder å bo, leve og virke, sier Nedregotten. 

– Ikke noe av dette ville vært mulig uten robuste systemer og et fremoverlent utviklingsmiljø, sier han. 

Video: Slik er det å jobbe i Amedia Utvikling 

De siste årene har utviklingsmiljøet levert en dokumentert verdi av satsingene som langt overstiger kostnaden. Samtidig er det åpenbart at dagens ressurser ikke strekker til for å gi nok oppmerksomhet til alt som er viktig og som har potensial for kraftig vekst. Summen av disse to faktorene gjør at Amedia nå legger betydelig tyngde bak en kraftig og målrettet oppskalering. 

Utviklingsmiljøene har gjort seg svært gode erfaringer med smidig utviklingsmetodikk. Både prosjekter som har jobbet med  å redusere frafall av abonnenter og Amedias +Alt-abonnement – tilgang til all journalistikk i konsernets aviser - har opplevd klare fordeler av sterk samhandling og fremdrift i tverrfaglige team, med dokumenterte resultater. For utviklere, prosjektledere, UX/designressurser, data scientists og analytikere er det kort vei fra beslutning til handling. Utgangspunktet for eksperimentering og beslutninger er Amedias store data- og innsiktsplattform på tvers av forretningsområder. 

– Vi har lykkes så godt med satsingene at vi nå etablerer en serie permanente team som skal videreutvikle og løfte Amedias aviser enda høyere, sier Nedregotten. 

Amedia er på jakt etter backend-utviklere, frontend-utviklere, team leads, UX-ressurser og analyseressurser.  Amedia har inngått et strategisk samarbeid med Dfind Digital & IT, som bistår i prosessen.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER