Sterkt resultat i 2020 
Konsernsjef Anders Møller Opdahl og visekonsernsjef og CFO Gisle Torheim er begge godt fornøyde med Amedias resultat i 2020. (Foto: Werner Juvik)

Sterkt resultat i 2020 

17. mars 2021

Amedia leverte i 2020 et brutto driftsresultat på 535 millioner kroner. – Sterkt, erklærer konsernsjef Anders Møller Opdahl.

– På tross av pandemien, har vi lagt bak oss et år der vi har styrket journalistikken, avisenes betydning for samfunnet og utvidet det norske mediemangfoldet. Samtidig har vi rustet oss for fortsatt satsing, sier han. 

2020-resultatet for Amedia-konsernet, med sine 80 lokalaviser og riksavisen Nettavisen, endte med et brutto driftsresultat på 535 millioner kroner, og et resultat før skatt på 375 millioner kroner. 

– Hovedforklaringen på det sterke resultatet er en formidabel vekst i forbrukermarkedet. Antall lesere og abonnenter har økt kraftig. Med 82.500 nye digitale abonnenter i 2020 har vi for første gang flere heldigitale abonnenter enn komplett-abonnenter. Interessen for våre avisers redaksjonelle innhold har aldri vært større. Det ligger en enorm tillitserklæring i dette, og en forpliktelse til fortsatt kraftfull satsing på vesentlig og nær journalistikk i hele Norge, sier Opdahl. 

Amedias aviser hadde ved utgangen av 2020 til sammen 677.115 abonnenter, hele 59.400 flere enn ved inngangen til året. Antall heldigitale abonnenter økte med 30 prosent, til 357.000. Amedias samlede opplagsinntekter steg med åtte prosent til rekordhøye 1.806 millioner kroner i 2020. 

– Digitaliseringsprosessen har virkelig skutt fart gjennom det siste året. Vårt digitale tilbud er nå vårt største og mest etterspurte. Vi tok et kvantesprang da vi i april åpnet tilgangen til alle våre aviser i ett abonnement. +Alt er en tjeneste vi skal videreutvikle til det beste for våre kunder og det norske samfunnet. Vi virkeliggjør nå visjonen om å levere attraktivt innhold fra hele landet til hele landet. At 120.000 allerede har tegnet et slikt abonnement gjør at +Alt er solid etablert som landets ledende nyhetsplattform på tvers av merkevarer og mediehus. Mer enn 200.000 nordmenn har nå tilgang til +Alt gjennom et betalt abonnement, sier Opdahl. 

Samtidig slår effektene av korona-pandemien inn i annonsemarkedet. Samlet sett ble inntektene redusert med 102 millioner kroner i 2020. Annonseinntektene falt med 13 prosent til 1.101 millioner kroner. Annonseringen i papiraviser ble redusert med 25 prosent, mens omsetningen fra digitale annonser økte med sterke seks prosent. 

– Papirfallet i annonsemarkedet er naturlig. Mange av virksomhetene som opplever stor effekt av denne kanalen ble direkte påvirket av ulike restriksjoner. Samtidig kompenseres en stor del av fallet gjennom vår digitale vekst, drevet av god innsats, mer digital varehandel og en voldsom nyhetsinteresse, slår Opdahl fast. 

De pandemidrevne utfordringene i markedet er også reflektert på kostnadssiden. Både som følge av lavere aktivitetsnivå og av nødvendige tiltak for å møte den krevende markedsutviklingen. Amedia-resultatet i 2020 påvirkes i noen grad av dette, ved at konsernet gjennom året reduserte de samlede kostnadene med 116 millioner kroner mot 2019. Lavere reisevirksomhet, lavere papirforbruk og mindre innkjøp er sammen med reduserte personalkostnader driverne bak denne effekten. 

– Det meste av kostnadsreduksjonene var ikke planlagt, men kom som en følge av en bråstopp i annonseinntektene etter 12. mars. Da måtte avisene dessverre permittere store deler av selgerkorpset sitt i en periode. Mediehusene klarte imidlertid å unngå permitteringer av journalister. 

Derfor har våre aviser hatt mer enn 1.000 aktive journalister på jobb i hele perioden. 2020 var slitsomt for mange, men sammen har de ansatte i Amedia gjort en enorm innsats og skapt resultater som trygger fremtidige arbeidsplasser og sikrer vår utviklingskraft også fremover, sier konsernsjef Opdahl. 

– Vi står fortsatt midt i en pandemi, og må være forberedt på ytterligere turbulens. Men i likhet med resten av samfunnet har vi lært oss å beherske usikkerhet som et slags rammevilkår. I denne situasjonen har vi gjennom utvikling, innsats og god drift lagt nye og solide steiner til på landets demokratiske grunnmur. Det skal vi fortsette med både i år, og i årene som kommer, sier Opdahl. 

alt text

Amedia har en solid finansiell stilling med en egenkapitalandel på 58 prosent.

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER