Nyheter / Amedia jobber med exit-alternativer fra Russland 
Amedia jobber med exit-alternativer fra Russland 

Amedia jobber med exit-alternativer fra Russland 

01. mars 2022

 – Amedia er rystet over Russlands krigshandlinger i Ukraina, og følger den dramatiske utviklingen tett. Vi intensiverer kartleggingen av de operasjonelle konsekvensene for trykkerivirksomheten, etter denne dramatiske eskaleringen. Vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl. 

Amedia er eier av trykkerivirksomhet i Russland og har over tid jobbet med å avvikle sin tilstedeværelse.

– I god dialog med konsernstyret intensiverer Amedia nå arbeidet med å kartlegge de operasjonelle konsekvensene. Vi jobber med ulike handlingsalternativer før det fattes en endelig beslutning. Jeg vil gjenta at vår ambisjon er å trekke oss ut som eiere av den russiske virksomheten så snart som mulig, sier Opdahl. 

Amedia eier Prime Print, som er en trykkerigruppe i Russland. 

–  Med det vi nå er vitne til fra Russlands side i Ukraina, intensiverer Amedia arbeidet med ulike exit-alternativer fra Russland. Prime Print har omkring 350 russiske ansatte og vårt hovedfokus er å ivareta disse, samt å få klarhet i det juridiske handlingsrommet, som er i endring. Prosessen er kompleks, og Amedia jobber så raskt som mulig, men så grundig som nødvendig, avslutter Opdahl.  

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana