Ny regiondirektør i nord

Ny regiondirektør i nord

02. juni 2021

Renate Slettli Nymo (44) er ansatt i stillingen som administrerende direktør i Bladet Nordlys og regiondirektør i Amedia region nord.

Renate Slettli Nymo har lang ledererfaring som toppleder, strategidirektør, HR-direktør og økonomisjef, og kommer nå fra stillingen som strategisk rådgiver i Atea. Hun har et stort nettverk i distriktet, gjennom flere lederroller og engasjement i Næringsforeningen i Tromsøregion. Direktør for mediehus i Amedia, Morten Nilsen, er svært tilfreds med ansettelsen av en erfaren næringslivsleder i rollen. 

– Amedia har en sterk og viktig posisjon i nord. Vi er overbevist om at vi med ansettelsen av Renate vil styrke og utvikle oss i et strategisk viktig område for Amedia. Renate har god kommersiell teft, dyp digital innsikt og sterke strategiske egenskaper. I tillegg er hun veldig dyktig med folk, sier Nilsen. 

Amedia har jobbet grundig med rekruttering til denne nøkkelstillingen, og nettopp ledelse, strategisk forretningsutvikling, kundeforståelse og innovasjon har vært viktige temaer i stillingsanalysen. 

– Jeg ser fram til å ta med med meg erfaringer med digital transformasjon og endringsprosesser inn i en ny bransje. Jeg gleder meg til å bli kjent med mediebransjen og ser også fram til å jobbe tett med næringslivet i nord, sier Renate. 

Renate får en nøkkelrolle i Amedia. Hun blir styreleder i seks sterke aviser: Finnmark Dagblad, Finnmarken, Finnmarksposten, Fremover, Lofotposten og Lofot-Tidende. Hun blir også administrerende direktør i Bladet Nordlys, og utgjør toppledelsen i mediehuset sammen med sjefredaktør Helge Nitteberg. 

Renate beskrives som strategisk sterk og en pådriver for endring. I tillegg beskrives hun som en tillitvekkende person som er flink til å «oversette strategi» og få med seg folk. Hun er utdannet siviløkonom. Før hun begynte i Atea har hun hatt r hun hatt nøkkelstillinger i JM Hansen, Troms Kraft og Ernst & Young.

Renate Slettli Nymo begynner i stillingen 9. august.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER