Inn i Amedias ledelse 
Foto: Anton Soggiu

Inn i Amedias ledelse 

25. mai 2021

Jostein Larsen Østring (30) er ansatt som konserndirektør med ansvar for nyheter og abonnement i Amedia. Han tiltrer umiddelbart.

Østring kommer fra stillingen som utviklingsdirektør i Amedia, som han har hatt de to siste årene. 

– Det har vært stor interesse knyttet til stillingen, med mange kvalifiserte kandidater. At vi etter en grundig prosess likevel lander på at vi har funnet den best kvalifiserte i egne rekker, anser jeg som et kvalitetstegn, sier konsernsjef i Amedia, Anders Møller Opdahl. 

Han vektlegger tre dimensjoner ved Østring som særskilt viktige: 

– Jostein forstår intuitivt lokaljournalistikkens viktige rolle både institusjonelt og operasjonelt. Han har en stor aksje i reisen Amedia har vært gjennom de siste årene, og har bidratt til å utvikle mediehusene i nært og fortrolig samspill med våre dyktige redaktører og journalister. I tillegg er han analytisk og strategisk tenkende, og skjønner hva som skal til for at Amedia og mediehusene skal utvikle seg til å bli enda viktigere både i lokal, regional og nasjonal kontekst, fremhever Opdahl. 

Østring får ansvar for to av konsernets mest sentrale støttefunksjoner; innholdsutvikling og forbrukermarked. Tittelen blir nyhetsdirektør. 

– Dette kler et konsern som Amedia hvor de publisistiske verdiene står helt sentralt. Og den aller viktigste innholdsverdien vi har, er nyheter og aktualiteter – uavhengig av om det dreier seg om hendelser, politikk, sport, kultur, meninger eller annet. Vi har tatt mål av oss å gjennomføre transformasjonen som landets primære medier til det fulle. I dette ligger det stor vilje i å investere i ny teknologi og nye produkter. Men skal vår suksess fortsette, må vi sikre at vi er nyhetsdrevne. Denne forståelsen er avgjørende på alle nivåer i Amedia, også i konsernets ledelse, fastslår konsernsjefen. 

Østring har de siste årene vært utviklingsdirektør i Amedia, og før det stått sentralt i å bygge opp og lede konsernets miljø for innholdsutvikling. Han kom til Amedia fra Nordlys, hvor han har jobbet som reporter, vaktsjef og nyhetsredaktør.  

Selv er Østring stolt og offensiv når han nå blir en del av Amedias øverste ledelse: 

– Våre aviser bidrar hver dag, i stort og i smått, til å gjøre samfunnet bedre. Lokalavisene er hjørnesteiner i det norske lokaldemokratiet, og hver og en av dem har hatt en flott utvikling og styrket posisjonen sin de siste årene. Det samme gjelder Nettavisen, som har bygget opp en stadig sterkere nasjonal posisjon. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette på denne reisen, sier Østring.

Og nevner noen av områdene som blir viktige for konsernet på den redaksjonelle siden fremover: 

– Det blir helt sentralt for oss å bygge en personlig kundereise i verdensklasse som bidrar til at brukerne oppdager og får mest mulig glede av journalistikken. De digitale flatene gir også muligheter for journalistisk formidling og historiefortelling som vi bare kunne drømt om for få år siden, og som vi må jobbe med å utnytte enda bedre. Og vi må fortsette å utvikle journalistikk som når nytt publikum og målgrupper vi ønsker å styrke oss i, sier Østring. 

– Samtidig er vi dedikert til å utvikle det norske mediemangfoldet, der hver avis må få ivareta sitt særegne ståsted og sin profil. Og vi skal heller ikke miste av syne verdien av den kritiske, undersøkende og nysgjerrige journalistikken. Dette er selve fundamentet vårt, og det skal utviklingsmiljøene jobbe sammen med redaksjonene om å aktivt forvalte og utvikle videre. 

 

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER