Dataangrepet: Det vil ta tid før situasjonen er normal

Dataangrepet: Det vil ta tid før situasjonen er normal

29. desember 2021

Dataangrepet mot Amedia tirsdag 28. desember innebærer at de sentrale informasjonssystemene fortsatt er kryptert og ute av drift. Det jobbes nå med å etablere alternative løsninger for produksjon av papiraviser og for tilgang til informasjonssystemene. Alternativ produksjon av papiravisen torsdag vil gjelde for et 20-talls aviser, mens det ennå ikke er mulig for andre aviser å få ut avisen. Det jobbes med å gjøre løsningen tilgjengelig for alle fra og med fredag.

Amedia gir informasjon om situasjonen til alle ansatte på Workplace, og har onsdag hatt en egen pressebrief om situasjonen. Dette vil også bli gitt torsdag. 

Amedia levert politianmeldelse tirsdag ettermiddag og vil i løpet av onsdagen levere avviksmelding til Datatilsynet. Det er etablert krisestab som håndterer situasjonen som er oppstått. De viktigste prioritetene nå er er å få utgitt papiraviser og få en full oversikt over de dataene som kan være på avveie.

Amedia er forberedt på at det vil ta lang tid før situasjonen er tilbake til det normale, og at både papiravisproduksjon og andre funksjoner må skje via alternative løsninger i den perioden. Ettersom de fleste nå jobber via mobil, er det inngått avtale med Telenor om at alle får utvidet mobildata til 100 GB, slik at dette ikke vil representere noe praktisk problem i arbeidssituasjonen fremover.

Spørsmål og svar

  • Finnes det ikke backup løsninger som kan benyttes for å få nødvendige tilganger tilbake?

Jo, det finnes backuper. Vi ser på hvordan vi kan ta disse i bruk. Det arbeidet vil ta tid, da vi må være sikre på at det disse løsningene ikke også kan være kompromittert eller at man ved oppstart av disse ikke starter noe script som angriper på nytt. Vi har engasjert eksperter til å hjelpe oss på dette området for å ivareta sikkerheten til slike løsninger. Vi vil gi ny informasjon om dette, så snart vi er klare.

 

  • Vet dere nå hvem som står bak angrepet?

Vi kjenner ikke til hvem som står bak. Angriperen har lagt igjen et løsepengebrev i systemene våre, der de inviterer oss til å gå inn på et nettsted for å få informasjon om hvordan vi kan få tilgang til de systemene som vi nå er utestengt fra. Vi har ikke til hensikt å benytte oss av dette eller betale løsepenger til en angriper. Vi har informert politiet om saken og oversendt løsepengebrevet til dem. Da vil denne informasjonen inngå i etterforskningen og deres arbeid med å avdekke hvem som står bak. Politiet har betydelig erfaring i slike saker.

 

  • Vil det komme aviser i morgen?

Ja, det vil komme papiraviser i morgen. ved hjelp av en alternativ produksjonmåte vil et 20-talls aviser bli trykket og distribuert til abonnentene torsdag. Arbeidet med å få alle papiravisene trykket er komplisert og tar noe tid. Det jobbes kontinuerlig med å sikre flest mulig aviser en slik alternativ produksjonsløsning. Abonnentene vil bli varslet dersom avisen ikke kommer ut torsdag.

 

  • Vet dere nå om persondata er kommet på avveie?

Det er persondata i de systemene som er angrepet. Det gjelder både data om abonnenter, så som navn, adresse, mobilnummer, epostadresser og forhold knyttet til abonnementshistorikken deres. For ansatte i Amedia gjelder det data om ulike forhold knyttet til deres ansettelsesforhold, herunder opplysninger om personnummer og lønn. At slike data er blitt lastet ned synes åpenbart. Vi vil underrette Datatilsynet om hvilke persondata som på denne måten er kommet på avveie. Vi vet ennå ikke om disse opplysningene faktisk er blitt misbrukt eller ikke, og jobber nå med å kartlegge slike forhold nærmere. Det vil bli gitt nærmere informasjon til ansatte og andre berørte om hvordan de skal forholde seg til situasjonen som er oppstått.Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER