- Sterkere posisjon i urolige tider 
Visekonsernsjef og CFO Gisle Torheim (t.v.) og konsernsjef Anders Opdahl i Amedia presenterer et brutto driftsresultat på 370 millioner kroner. Foto: Ihne Pedersen / Amedia.

- Sterkere posisjon i urolige tider 

18. april 2023

– Amedia leverte i 2022 fortsatt digital vekst i både abonnements- og annonseinntekter, med et krevende makroøkonomisk bakteppe. Gjennom investeringer i nye posisjoner og partnerskap har vi styrket vår kjernevirksomhet og vår samfunnsrolle ytterligere, sier konsernsjef Anders Opdahl.

I 2022 oppnådde Amedia et tilfredsstillende brutto driftsresultat på 370 millioner kroner. Den digitale abonnementsveksten fortsatte gjennom 2022, og over 60 prosent av abonnentene er nå heldigitale. Digitale annonseinntekter økte med 8 prosent og utgjør 56 prosent av de totale annonseinntektene.

Norges største redaktørstyrte nettverk
Amedias premiumabonnement +Alt har på få år tatt en solid posisjon i mediemarkedet. Abonnementet tilbys gjennom Amedias egne aviser og partneraviser. Brukerne får tilgang til den nære journalistikken fra mer enn 100 nettaviser, e-aviser fra hele landet, direktesendt sport, hele podkastbiblioteket via appen Untold og den nye nyhetstjenesten ALT.

– Ingen hører, kjenner og forstår hele Norge som Amedias aviser. Derfor er +Alt nå Norges ledende plattform for nyheter som binder hele landet vårt tettere sammen. Med over 1000 egenproduserte saker om dagen, har vi redaktørstyrt innhold fra hele Norge, som gjennom digital utvikling og lokal distribusjon gir innholdsnettverket vårt en helt unik kraft. Nå har over en halv million nordmenn tilgang til premiumabonnement +Alt, sier Anders Opdahl, konsernsjef i Amedia. 

Per 16. april hadde +Alt over 360.000 abonnenter. Dette inkluderer 200.000 som har tegnet abonnement selv, og 160.000 som nylig har fått tilgang gjennom sitt abonnement på papiravisen. Totalt har nå over 520.000 personer tilgang til +Alt, enten gjennom sitt eget abonnement eller gjennom familiedeling. 

Stort innholdsunivers for Amedias abonnenter

Opdahl understreker at Amedia jobber systematisk med å videreutvikle mediehusenes tilbud til sine lesere, lyttere og seere. Av strategiske partnerskap trekker han frem samarbeidet med Moderne Media om podkast og med TV 2 om direktesendt sport, som begge kom på plass i løpet av 2022. 

– Gjennom 2022 fikk vi ytterligere bekreftet hvor viktig innholdsuniverset +Alt er for mange av våre abonnenter. +Alt-abonnementet med den nye ALT-tjenesten, som vi lanserte i går, viser at vi står sterkere sammen om å gi hele Norge et unikt, spennende og relevant innholdstilbud. Vi ønsker også å være en trygg havn for nye partneraviser som vil bli en del av vårt redaksjonelle nettverk, sier Opdahl.

Amedia er Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, som med over 100 lokalaviser, Nettavisen, Nationen og 17 partneraviser utgjør Norges største redaktørstyrte nettverk. 

– Verdens viktigste nyheter skjer der folk bor, og derfor er norske lokalaviser blant  demokratiets hjørnesteiner. Norske medier står i en skarp global konkurranse om folks tid og betalingsvilje. Vi er helt avhengige av forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser, og har klare forventninger til at regjeringen kommer med en bedre løsning for medienes momsfritak i revidert budsjett, legger han til. 

 

Fortsatt god digitalvekst

– Amedia leverte i 2022 et tilfredsstillende brutto driftsresultat på 370 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2021, som var et ekstraordinært godt år. Deler av fallet skyldes planlagte satsinger som videreutvikler vår virksomhet, mens vi også er truffet av en mer krevende makroøkonomisk utvikling, sier visekonsernsjef og CFO Gisle Torheim.

Amedias opplagsinntekter økte med 108 millioner kroner og ble totalt 2,1 milliarder kroner. Deler av veksten skyldtes kjøp av virksomhet, men det var samtidig god vekst i de digitale abonnementsinntektene. Inntektene fra komplettabonnement fortsatte å falle i tråd med det strukturelle skiftet fra papir til digital. 

Amedias annonseinntekter ble totalt 1,3 milliarder kroner. De digitale annonseinntektene vokste sammenliknet med i 2021, mens inntektene fra papirannonseringen fortsatte å falle som forventet.

– Amedia hadde en god start på året, men den makroøkonomiske utviklingen traff etter hvert annonsemarkedet. Det førte til at vi på årsbasis endte med nullvekst totalt, sier Torheim.

– Våre tall for 2022 bekrefter igjen at vi opplever en god digital vekst både i annonse- og abonnementsinntektene med henholdsvis 8 og 14 prosent. Dette viser at vår langsiktige strategi virker slik den skal og gir positive resultater, sier Gisle Torheim.


Krevende makroøkonomisk utvikling

Amedias samlede driftskostnader endte i 2022 på 3,7 milliarder kroner. Det er 178 millioner kroner høyere enn i 2021. 

– Amedias kostnadsvekst skyldes delvis reinvestering i kjernevirksomhet, både i avisene og i utviklingsmiljøene, samtidig som Amedia har investert i nye posisjoner og partnerskap. Så påvirkes også Amedias selskaper av den sterke pris- og lønnsveksten i samfunnet. Med dette bakteppet har vi gjennomført kostnadstilpasninger på flere områder, som sammen med vår sterke finansielle stilling gjør oss godt rustet til å utvikle oss videre de neste årene, sier Torheim. 

Han trekker frem to engangseffekter som påvirket resultatene i negativ retning.

– I romjulen 2021 ble Amedia rammet av et alvorlig dataangrep, og våren 2022 avviklet vi vår virksomhet i Russland, som følge av russiske myndigheters invasjon av Ukraina. Disse engangshendelsene påvirker brutto driftsresultat negativt med til sammen 47 millioner kroner, avslutter Torheim.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER