Nyheter / –  Annonsørene forandrer oss 
–  Annonsørene forandrer oss 
– Når annonsørene forandrer seg, må vi forandre oss, sier konserndirektør Hilde Norddal og varsler endringer i salgsarbeidet. Konserndirektør Pål Eskås, opplyser at Amedia justerer regionstrukturen for å speile interne behov og forventninger fra markedet.

–  Annonsørene forandrer oss 

27. september 2022

– Vi står midt i et betydelig digitalt taktskifte der vi fortsatt skal bidra med trygg finansiering av Amedias journalistikk. Når annonsørene forandrer seg, må vi forandre oss. Vi skal være det naturlige førstevalget for våre annonsører, og har som ambisjon å skape Norges mest attraktive annonseplass, sier Amedias konserndirektør for salg og marked, Hilde Norddal.

– Derfor er tiden riktig for å ta viktige grep i vår organisasjon, fordi vi må stå sterkere sammen i oppdraget med å betjene lokalt og nasjonalt næringsliv i hele Norge, sier hun.

 

Global konkurranse lokalt 

Globale trender treffer mediebransjen stadig sterkere, og konkurransen blir tøffere og tøffere. Også lokalt.

– Facebook og Google har tatt nesten all reklamevekst i annonsemarkedet de siste årene, samtidig som vi opplever et sterkt printfall og at det løpende oppstår nye kundebehov og forventninger som vi skal levere på. Koronapandemien har forsterket denne utviklingen ytterligere. Derfor gjør vi nå endringer for å bevare vår rolle, relevans og tillit og for å styrke vår posisjon i kampen om annonsekronene, sier hun.

 

Norges mest attraktive annonseplass

Amedia når daglig to millioner lesere gjennom mer enn 100 lokale, regionale og nasjonale titler.

– Vi lever av vår troverdighet og fordi vi er relevante, både hos abonnentene og annonsørene våre. Amedia har også i flere år oppnådd en sterk vekst i digitale annonseinntekter, lokalt og nasjonalt, forteller Norddal.

Hun understreker at lokale annonsører skal ha Amedia som det naturlige førstevalget når de velger sin annonsekanal digitalt.

– Det er vårt oppdrag og bidrag. Derfor er vår ambisjon å skape Norges mest attraktive annonseplass. Det er spesielt viktig for oss som et stiftelseseid utgiverselskap, fordi vi med en sterkere digital posisjon fortsatt kan bidra til å finansiere den frie og uavhengige journalistikken i våre aviser, sier hun.


Riktig kunde til riktig tid og sted

I en kompleks digital annonseverden er Amedia opptatt av å være så relevante rådgivere som mulig for sine annonsører.

– Det er et tydelig generasjonstrekk der yngre annonsekjøpere har helt andre forventninger og krav når de skal plassere sine annonser. Derfor vil Amedia i større grad bygge på sin eksisterende kreative kompetanse, kombinert med sterkere teknisk innsikt, for å kunne navigere i mulighetene som finnes. 

Hun understreker at Amedia skal treffe kunden på riktig sted, til riktig tid og i riktig kanal, og det vil kreve betydelige endringer i hvordan Amedia betjener kundene sine fremover.

– Et konkret eksempel på dette arbeidet er vår selvbetjente annonseplattform VISE, som nylig ble lansert. Med VISE, i kombinasjon med våre dyktige rådgivere landet over, slår vi tilbake mot global konkurranse og skal ta tilbake lokalavisas rolle som den viktigste markedsplassen i sitt lokalsamfunn for små og mellomstore bedrifter, sier Hilde Norddal, konserndirektør salg og marked i Amedia.

 

Amedia justerer regionstruktur 

Samtidig med endringer i salgsorganisasjonen, justerer også Amedia sin regionstruktur i mediehuslinjen. Justeringene omfatter blant annet en sammenslåing av regionene Nordsjø og Haugalandet til Region Rogaland.

– Regionmodellen i Amedia har hovedsakelig vært den samme siden konsernet ble etablert for ti år siden. Amedia er opptatt av at organisasjonen speiler interne behov, forventninger fra markedet og et samfunn i endring. Vi har vokst betraktelig, samtidig som både markedet og medielandskapet er i kontinuerlig endring. For å stå bedre rustet fremover og sikre en god samhandling, trenger vi en mer balansert organisering. Samtidig skal justeringene i organiseringen ivareta god nærhet og oppfølging. Derfor justerer vi nå vår regionale struktur, sier Pål Eskås, konserndirektør for mediehus.

Endringene i mediehuslinjens regionstruktur vil være på plass innen årsskiftet.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana