Amediastiftelsen får selvstendig rolle som medieeier
André Støylen (til høyre) skal lede Amediastiftelsen på heltid samtidig som stiftelsen får en selvstendig rolle som medieeier. – Nå skrives et nytt kapittel i fortellingen om Amedia som et stiftelseseid mediekonsern, sier konsernsjef Anders Opdahl.

Amediastiftelsen får selvstendig rolle som medieeier

03. januar 2024

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 388,5 millioner kroner for å utvikle Amediastiftelsen som en selvstendig, allmennyttig stiftelse som blant annet kan støtte journalistikk og medieutvikling. André Støylen blir i løpet av våren daglig leder i Amediastiftelsen på heltid.

Amediastiftelsen ble opprettet av Sparebankstiftelsen DNB i 2016 for å eie aviskonsernet Amedia. Kjøpet av konsernet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB. Dette lånet er senere omgjort til en låneramme til Amedia. Denne utgjør for tiden 388,5 millioner kroner. Disse midlene, og ansvaret for låneforpliktelsen til Amedia, overføres nå til Amediastiftelsen. Etter denne transaksjonen vil det ikke lenger være noen økonomiske bånd mellom Sparebankstiftelsen DNB og Amediastiftelsen/Amedia.

– Vi ønsker å gi Amediastiftelsen en tydeligere rolle, og vise at den er uavhengig av Sparebankstiftelsen DNB. Ved å tilføre midler og en dyktig leder, gir vi Amediastiftelsen de beste forutsetninger for å utvikle seg til en viktig, selvstendig kraft i samfunnet, sier Nils Øveraas, styreleder i Sparebankstiftelsen DNB.

 

Støylen blir leder

André Støylen har vært administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB siden 2014, og styreleder i Amedia siden 2016. I løpet av våren blir han daglig leder i Amediastiftelsen på heltid.

– Kjøpet av Amedia og opprettelsen av Amediastiftelsen er den oppgaven som har engasjert meg mest i min tid i Sparebankstiftelsen DNB. Jeg gleder meg til å kunne bruke all min tid til tiltak som styrker lokalavisene, journalistikk og ytringsfrihet. Lokalmediene er en viktig del av Norges demokratiske infrastruktur, sier André Støylen.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB igangsetter en prosess for å finne Støylens etterfølger som direktør.

Konsernsjef i Amedia, Anders Opdahl, kommenterer nyheten slik:  – Dette er en strålende start på 2024. Nå skrives et nytt kapittel i fortellingen om Amedia som et stiftelseseid mediekonsern med et klart samfunnsoppdrag. 

– Vi har fremdeles krevende omstillingsoppgaver foran oss. Men det vil styrke oss at vi nå har en kraftfull eierstiftelse i ryggen. At André Støylen nå velger å dedikere sin tid til å utvikle Amediastiftelsen, ser jeg både som gledelig og viktig for Amediakonsernet, sier Opdahl

 

Dette er Amediastiftelsen

Da Sparebankstiftelsen DNB kjøpte aksjene i Amedia i 2016 fra LO, Telenor og Fritt Ord, ble samtidig den selvstendige Amediastiftelsen opprettet. Alle aksjene i selskapet ble overført dit, og Amediastiftelsen har siden da vært Amedias eneste eier. 

Amediastiftelsens formål er å eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER