Amedia styrker sin posisjon som landets største avisfellesskap
Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia, er stolt av avisfelleskapet sterke posisjon. Foto: Ihne Pedersen/ Amedia

Amedia styrker sin posisjon som landets største avisfellesskap

09. mars 2023

Opplagstallene for 2022 viser at Amedias aviser beholder sin sterke posisjon i det norske medielandskapet. 

Torsdag 9. mars presenterte Mediebedriftenes landsforening (MBL) opplagstall for norsk mediebransje for andre halvår 2022. Tallene måler antallet abonnenter på papir og nett, og løssalg av papiravisen. 

Med et samlet opplag på i overkant av 760.000 beholder Amedia posisjonen som Norges største avisfelleskap målt i både antall avistitler og avisopplag.

– Høye opplagstall betyr mye for oss i Amedia, fordi de viser at avisene våre har en helt spesiell rolle i folks liv, og i demokratiet. Disse tallene bekrefter at verdens viktigste nyheter skjer i små og store samfunn der folk bor i hele Norge, sier Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia. 

Tøffe tider for mediebransjen

Opplagstallene som ble offentliggjort på torsdag viser at hele mediebransjen har opplevd en nedgang det siste året. Amedia har over 100 lokale og landsdekkende avistitler, og det totale opplagstallet for disse avisene har minket med 0,9 prosent fra første til andre halvår i 2022, og med 0,3 prosent fra andre halvår i 2021 til andre halvår i 2022. Til sammenligning hadde totalmarkedet en nedgang på 0,5 fra andre halvår 2021. 

– Det er flere grunner til denne svake nedgangen i opplagstallene. Analysebyrået Kantar viser blant annet at mange brukte betydelig mer tid på redaktørstyrt innhold under koronapandemien, og at mediebruken har normalisert seg i 2022. I tillegg har mange fått en strammere privatøkonomi det siste året, sier Møller Opdahl og legger til: 

– Teknologiutviklingen har ført til stadig raskere endringer i folks medievaner, og det har skapt store utfordringer for oss som jobber for redaktørstyrte medier. Vår sterke posisjon i dag er det altså ingen garanti for i morgen. Derfor jobber vi knallhardt for å utvikle våre nyhetstjenester slik at vi kan fortsette å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag for både dagens og de neste generasjonene, sier han. 

Leserne setter pris på lokaljournalistikk  

Telemarksavisa (TA) er blant avisene som har hatt en usedvanlig god opplagsutvikling over mange år, til tross for at konkurransesituasjonen i Skien er krevende. 

– I en krevende tid for mange, både økonomisk og ellers, er vi utrolig glade for at flere ønsker å lese TA. Det viser at sannhetssøkende journalistikk og balansert dekning av lokalsamfunnet har gjenklang. Jeg er ikke overrasket, men jeg er umåtelig stolt av den positive utviklingen vår, sier Ove Mellingen, ansvarlig redaktør og daglig leder i avisen. 

iHarstad er blant Amedias yngste aviser, og ble opprettet i 2020. I løpet av disse to årene har avisen lykkes med å sikre en sterk posisjon som nummertoavis i et relativt lite lokalsamfunn. I 2022 økte opplaget til iHarstad med over 15 prosent, og er dermed den av Amedias aviser med størst vekst i løpet av fjoråret. 

– Vi har bevist at det er plass til to aviser i Harstad, og at vi er kommet for å bli. Vårt motto er «iHarstad engasjerer, utfordrer og heier på byen. Vi setter dagsorden – og går i dybden der det trengs.» Det er viktig for oss å skrive om og for den alminnelige innbyggeren, og vi får tilbakemeldinger fra leserne om at de setter stor pris på sakene våre, sier Morten Inge Jensen, ansvarlig redaktør og daglig leder i iHarstad. 

Avisa Oslo hadde en økning i opplagstallene på 41 prosent fra 2021, og blir dermed løftet frem som en opplagsvinner. 

– Det er utrolig gøy å se at Avisa Oslo stadig vokser og gjør en forskjell i denne byen. Vi går på jobb for Oslo hver eneste dag, og det skal vi fortsette med, sier Kristin Stoltenberg, ansvarlig redaktør og daglig leder. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER