Nyheter / Amedia gir 25 millioner kroner til lokale tiltak
Amedia gir 25 millioner kroner til lokale tiltak
Nå har Lokalavisenes søknadsordning 2023 åpne. Foto: Per Frode Sandal

Amedia gir 25 millioner kroner til lokale tiltak

11. januar 2023

Gjennom Lokalavisenes søknadsordning 2023 inviterer Amedias aviser lokale lag og foreninger til å søke om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. 

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil våre aviser bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er de med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet, og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område. Derfor inviteres lokale lag og foreninger til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge.

Det er fjerde år på rad Amedias aviser over hele landet skal dele ut midler til gode og spennende formål. Til sammen er det satt av 25 millioner kroner, som er fordelt på avisene etter opplag. Det er stor interesse for ordningen og det kommer inn et stort antall søknader.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. 

Les mer om Lokalavisenes søknadsordning og hvordan du kan søke 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana