Amedia endrer betjeningen av annonsemarkedet for å møte global konkurranse 
Hilde Norddal og Pål Eskås forteller at Amedia nå gjør endringer i betjeningen av annonsekunder. Foto: Werner Juvik / Amedia

Amedia endrer betjeningen av annonsemarkedet for å møte global konkurranse 

19. oktober 2022

For å møte global konkurranse og nye behov hos annonsørene, gjør Amedia nå endringer i betjeningen av sine annonsekunder og hvordan det regionale annonsesalget er organisert. – Vi gjør disse endringene for å styrke vår posisjon i markedet, slik at vi fortsatt kan bidra med trygg finansiering av journalistikken i våre aviser, sier Amedias konserndirektør for salg og marked, Hilde Norddal. 

Amedia står i et betydelig digitalt taktskifte. Facebook og Google har tatt nesten all reklamevekst i annonsemarkedet de siste årene, samtidig som det skjer et sterkt printfall og at nye kundebehov oppstår. 

 

 Norges mest attraktive annonseplass

– Når annonsørenes behov forandrer seg, må vi også endre oss. De siste årene har vi sett et skifte der stadig flere annonsører kjøper kampanjer med annonsering i minst to aviser, fremfor å kjøpe en annonse hos ett enkeltstående mediehus. Derfor gjør vi nå endringer for å bevare vår rolle, relevans og tillit og for å styrke vår posisjon i kampen om annonsekronene, sier Hilde Norddal.   

I tråd med ny betjeningsstrategi skal Amedia møte den globale konkurransen sterkere, og levere på annonsørenes økende etterspørsel etter annonsering på tvers av aviser og geografiske områder.

– Amedias aviser skal være det naturlige førstevalget for våre annonsører. Vår ambisjon er å skape Norges mest attraktive annonseplass. Derfor skal vi tilby kunden annonsering i hele vårt nettverk i Norge basert på kampanjens formål og målgruppe. Vi skal i større grad bruke alle deler av organisasjonen vår for å gi kundene best mulig effekt av sine annonser, sier hun. 

 

Stort mulighetsrom for annonsører

– Som Norges største utgiver av lokale medier gir vi våre annonsører unike muligheter gjennom vår tilstedeværelse med over hundre titler i hele landet. Våre aviser har høy troverdighet, leserne har tillit til det vi leverer, og hver dag når vi ut til mer enn to millioner lesere. Med våre regionale og nasjonale annonseselgere har vi også landets sterkeste lokale tilstedeværelse, og det skal vi fortsatt ha fremover, sier Hilde Norddal.

I tillegg til et bredt salgsapparat, har Amedia miljøer med spisskompetanse innen områder som innholdsmarkedsføring, målgruppebasert annonsering og selvbetjening. Med Amedia Innholdsbyrå tilbys kundene kreative ressurser som skaper innhold ved bruk av innovative formater og konsepter. Over tid er Amedias identitetsløsning aID utviklet og bygget opp og kan brukes som utgangspunkt for kampanjer rettet mot det publikummet som annonsøren ønsker å nå ut til. Nylig ble også den nye selvbetjente annonseplattformen VISE lansert, som åpner for en rimelig og treffsikker løsning for lokale annonsører.

 

Styrking av samarbeidet på tvers av enheter

– En del av strategien dreier seg om å styrke samarbeidet på tvers av enheter og fysisk plassering i annonseorganisasjonen. I dette ligger det blant annet at kunden enkelt skal kunne komme i kontakt med riktig person hos oss. Vår tilstedeværelse gjør at vi er tett på, og har selgere med verdifull kunnskap om det næringslivet som kundene våre er en del av. Mange av kundene våre har også virksomheter på flere steder. Det stiller krav til oss om smidige strukturer og et godt samarbeid mellom våre enheter slik at vi løpende kan tilpasse betjeningen til kundene våre på en god måte, sier Hilde Norddal.

For å lykkes med den nye betjeningsstrategien, gjør Amedia nå også endringer i organiseringen av det regionale annonsesalget. Det etableres sju nye salgsselskaper, i tillegg til Amedia Salg Vest AS som ble opprettet i 2021.

Den nye strukturen i Amedias annonsevirksomhet etableres i tett samspill mellom Amedia Salg og Marked og Amedias mediehuslinje, ledet av konserndirektør Pål Eskås.

– Endringene som nå gjøres i Amedias salgsorganisasjon sammenfaller i stor grad med mediehuslinjens struktur. Endringene vil medføre at vi får en salgsorganisasjon som er bedre tilpasset våre annonsekunders forventninger og behov, sier Pål Eskås.

 

Etablering av regionale salgsselskaper

Amedia har allerede startet arbeidet med etableringen av de nye salgsselskapene. 

Dette blir de nye selskapene

Amedia Salg Nord AS 

Amedia Salg Buskerud og Vestfold AS

Amedia Salg Romerike Innlandet AS

Amedia Salg Rogaland AS

Amedia Salg Telemark Agder AS

Amedia Salg Follo Østfold AS

Amedia Salg Oslo AS

Amedia Salg Vest AS (opprettet i 2021)

Amedia er nå i gang med å få på plass ledere i de regionale salgsselskapene. Disse skal lede arbeidet med å sette sammen salgsorganisasjonen innenfor sitt område, i samarbeid med Amedia Salg og Marked og Amedias regiondirektører.

Alle ansatte i Amedias lokale og regionale salg vil bli omfattet av disse endringene. 

– Mediehusenes salgsoppgaver vil bli overført til de nye regionale salgsselskapene etter lokale prosesser i form av drøftelser og styrebehandlinger. I tråd med reglene som gjelder for virksomhetsoverdragelser, vil medarbeiderne som har vært tilknyttet annonsesalgsarbeidet følge med oppgavene over til ny arbeidsgiver, sier Pål Eskås.

– Arbeidet med å iverksette endringer i Amedias annonseorganisasjon vil fortsette ut 2022, og de nye salgsselskapene vil snart være på plass. Selv om etableringen og virksomhetsoverdragelsene vil skje nå i 2022, vil arbeidet fortsette inn i 2023. Da vil de nyetablerte salgsselskapene organisere sin drift, sier han.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER