Amedia-avisene over 750.000 i opplag

Amedia-avisene over 750.000 i opplag

21. september 2021

Amedia vokser som avisutgiver. Konsernets aviser har nå et samlet opplag på 751.920. Hele 79 av Amedias aviser la i dag frem opplagstallene for 1. halvår 2021. Det viser fortsatt sterk vekst i digitale abonnenter. Antall digitale abonnenter økte med 21.784 siste halvår og utgjør nå totalt 53 prosent av abonnementsmassen. 

Opplagstallene for de 79 Amedia-avisene var i 1. halvår 2021 4,9 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2020 og 0,7 prosent høyere enn for et halvt år siden.

56 av Amedias 79 lokalaviser økte sitt opplag fra 1. halvår i 2020 til 1. halvår i 2021. Størst vekst i denne perioden hadde Nidaros med 37,9 prosent, Nordstrands Blad med 26,8 prosent og Nettavisen med 24,1 prosent. Størst vekst siste halvår hadde Sandnesposten med 15,6 prosent, Nettavisen med 13,5 prosent og Nationen med 10 prosent. 

Avisa Oslo og iHarstad rapporterer for første gang opplagstall, og Nationen og Budstikka er i løpet av 2021 blitt en del av Amedia-konsernet.

–  Opplagstallene viser at Amedia-avisene fortsatt har en betydelig vekst i antall digitale abonnenter, mens antall papiravisabonnenter reduseres. For første gang viser de offisielle MBL-godkjente opplagstallene at de digitale abonnentene er i flertall. Den digitale nyhetsformidlingen er abonnentenes førstevalg, og tiltrekker seg stadig flere som tidligere ikke har abonnert på noen avis. Vårt +Alt-abonnement som gir leserne tilgang til over 70 aviser over hele landet, bidrar sterkt til denne positive utviklingen, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i en kommentar

Korrigering 

Opplagsutviklingen i Amedias lokalaviser har vært i kontinuerlig vekst, målt i antall abonnenter, siden 2015 da gjennomslaget for digital brukerbetaling kom. I 1. halvår 2021 opplevde våre lokalaviser en svak tilbakegang med 0,9 prosent. Dette skyldes en varslet korrigering knyttet til den kampanjen konsernet hadde for å markedsføre den nye +Alt-abonnementet som ble lansert høsten 2020.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER