Akersposten blir Amedia-avis
Fra venstre redaksjonssjef Vidar Bakken, salgs- og markedssjef Hanne Bae Ottho, konserndirektør Pål Eskås i Amedia og ansvarlig redaktør og daglig leder Fredrik Eckhoff.

Akersposten blir Amedia-avis

13. desember 2021

Amedia kjøper den digitale bydelsavisen Akersposten i Oslo.

Akersposten er en videreføring av de tradisjonsrike lokalavisene Akersposten og Ullern Avis som gikk inn i 2014. Avisen har siden restarten i 2016 vært eid av selskapets tre ansatte.  

– I Amedia setter vi stor pris på å ha fått til denne avtalen. Vi overtar en godt drevet og framtidsrettet lokalavis i hovedstaden. Vi mener det er gode forutsetninger til å utvikle den videre med de ansattes erfaringer og lokalkunnskap kombinert med vår kompetanse og gode fellesløsninger. Vår ambisjon er å gi befolkningen i Akerspostens bydeler, Vestre Aker og Ullern, enda bedre innhold, sier konserndirektør Pål Eskås i Amedia. 

Eskås viser til at Amedia, som Norges største utgiver av redaktørstyrte medier har god erfaring som utgiver av bydelsaviser i Oslo gjennom eierskapet i Nordstrands Blad Kunnskapen herfra tas med videre til Akersposten, som blir et fullverdig medlem av Amedias familie, med 95 titler fra 80 mediehus. 

– Det er med entusiasme og forventninger vi nå går inn en ny epoke for Akersposten. Det har vært fem-seks veldig interessante år siden vi relanserte Akersposten som en ren nettavis i mars 2016. Leserskaren har vokst jevnt og trutt i disse årene, og i dag har avisen flere lesere enn noen gang siden den første gang ble etablert i 1905. Det er vi stolte av, sier redaktør Fredrik Eckhoff.

– Når vi nå ønskes tilbake igjen i Amedia, ser vi på det som et tegn på at vi har gjort mye riktig i disse årene. Vi ser frem til å være med og utvikle avisen videre. Vi kan love leserne en økt redaksjonell satsing i tiden som kommer, og det syns vi de rundt 85.000 innbyggerne i Vestre Aker og Ullern fortjener!

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER