4. januar: Oppdatering om dataangrepet mot Amedia 

4. januar: Oppdatering om dataangrepet mot Amedia 

04. januar 2022

Amedia fortsetter det omfattende kartleggingsarbeidet av omfang og konsekvenser, og arbeider parallelt med trygg gjenåpning av sentrale systemer etter dataangrepet som rammet 28. desember. 

Amedia er i dialog med ulike myndighetsorganer, herunder politi, nasjonale sikkerhetsmyndigheter og Datatilsynet. 

–  Av hensyn til pågående undersøkelser, politiets etterforskning og risikoen for at hackerne kan dra nytte av informasjon som spres fra Amedia, kan vi ikke på nåværende tidspunkt informere mer detaljert om årsaken til angrepet. Vi vil komme tilbake med kvalitetssikret informasjon så snart fakta er klarlagt, og det er forsvarlig å kommunisere disse, sier Pål Nedregotten, konserndirektør for teknologi og data. 

Amedia jobber intensivt med å kartlegge hva som kan ha skjedd med persondata til ansatte og abonnenter, som er omfattet av dataangrepet. 

– Amedia har på nåværende tidspunkt ingen informasjon om at persondata er publisert eller misbrukt på noe vis. Imidlertid har alle våre ansatte, og våre abonnenter mottatt oppdatert informasjon fra Amedia om dataangrepet som berører dem, i tråd med opplysningsplikten i personvernloven. Vi jobber kontinuerlig med å håndtere situasjonen og beklager de ulempene dette medfører for våre ansatte og kunder, sier Nedregotten.  

Om persondata er på avveie, er publisert eller er utnyttet på annet vis kan ikke Amedia se i sine systemer på nåværende tidspunkt. Amedia benytter ekstern bistand for raskt og systematisk kunne avdekke om hackerne legger ut eller utnytter data. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER