René Svendsen er konstituert som nyhetsdirektør i Amedia

René Svendsen er konstituert som nyhetsdirektør i Amedia

28. januar 2022

I Jostein Larsen Østrings sykefravær er sjefredaktør i Fredriksstad Blad, René Svendsen, konstituert som  konserndirektør for nyheter og abonnement i Amedia. 

Østring er sykmeldt på ubestemt tid, i første omgang fram til over sommeren.

– Denne konstitueringen er en robust løsning mens Jostein får behandling og blir frisk. Slik sikrer vi at det redaksjonelle perspektivene blir godt ivaretatt både i konsernledelsen i Amedia, og i utviklingsarbeidet vårt de neste månedene, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

René Svendsen blir en del av Amedias konsernledelse. Med seg på laget får han direktør for mediehus, Morten Nilsen. – Morten skal samarbeide tett med René i ledelsen av de ulike enhetene i nyhets- og abonnementslinjen. I tillegg skal Morten ta et særskilt ansvar for Amedias lokale storbyaviser og bydelstitler, som det har blitt flere av, sier Opdahl og sikter til Amedias egne satsinger og kjøp av flere lokale titler den siste tiden. 

– Amedia har en unik posisjon, og møter nesten hele Norge i øyehøyde. Amedias storbyaviser er nummer 2-posisjoner, og disse solide titlene har nytte av å dele enda mer kunnskap. Ved å definere ansvarsområde enda tydeligere, og å knytte det tettere til  utviklingsarbeidet, får vi en sterkere struktur som enklere kan dele innsikt på tvers. Det er til det beste for våre nyhetsbrukere, legger Opdahl til. 

Både Svendsen og Nilsen tiltrer sine stillingen i Amedia mandag 31. januar.

– Den bakenforliggende årsaken til at jeg nå kommer inn i denne rollen er veldig trist.  Mest av alt håper jeg det beste for Jostein. Så ser jeg at det er svært viktige oppgaver som ligger til rollen, og jeg ser fram til komme i gang. Jeg er stolt over å få tilliten, og muligheten til å bidra, sier René Svendsen.

- Når det gjelder Fredriksstad Blad, er jeg helt trygg på avisa er i de beste hender når Jon Jacobsen nå overtar som øverste leder i mitt fravær, sier han.

Jon Jacobsen tiltrer også sin stilling i Fredrikstad blad mandag 31. januar 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER