Amedia ut av Russland
Bildet: Amedias styreleder André Støylen (t.v) og konsernsjef Anders Møller Opdahl. (Foto: Tor Lindseth, Amedia)

Amedia ut av Russland

04. april 2022

Amedia overlater all kontroll over sine heleide russiske trykkerier til fredsprisvinner Dmitri A. Muratov.

– Med det vi nå er vitne til fra myndighetene i Russland sin side i Ukraina, er det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet. Den uavhengige avisen Novaja Gazeta, som trykkes hos våre trykkerier, har stanset all publisering etter advarsler fra det russiske medietilsynet. Amedia trekker seg nå ut, på en måte som overlater kontrollen til fredsprisvinner Muratov, sier konsernsjef i Amedia, Anders Møller Opdahl. 

Styret i Amedia har vedtatt at konsernet skal trekke seg ut ved å overføre all kontroll over Amedias trykkerier. 

– Vi har vurdert ulike løsninger for å trekke oss ut av den russiske virksomheten, med et svært begrenset handlingsrom. Vi mener dette er den beste mulige løsningen under de rådende omstendigheter. På denne måten vil trykkeriene fremover kunne fortsette å være viktige for uavhengige medier i Russland, sier styreleder i Amedia, André Støylen.

Skal forvaltes av fredsprisvinner
Amedias datterselskap i Russland har fire heleide trykkerier. Disse vil altså fremover bli forvaltet av fredsprisvinner, journalist og redaktør Dmitri A. Muratov. Han vil utøve alle aksjonærrettigheter etter eget skjønn og ha full kontroll over den daglige driften. 

– Vi i Novaja Gazeta tar imot denne fantastiske ressursen med stor takknemlighet. Dette vil støtte fri meningsformidling, og overskuddet vil også gå til det.  Uavhengige medier er motgiften mot krig. Vi skal ta vare på den åpne trykkerivirksomheten og de ansatte, sier Muratov. 

 Midlene fra et eventuelt fremtidig salg vil gå til å støtte uavhengige mediers arbeid i Russland. 

– Vi har hatt en god dialog med Muratov over tid og er glade for at han har sagt ja. Vi mener Muratov blir en god forvalter av trykkeriene. Dette er også en løsning som bidrar til å ivareta den opprinnelige intensjonen med Amedias etablering  i Russland, sier konsernsjef Opdahl.

Amedias virksomhet i Russland består totalt av seks trykkerier. Fire av trykkeriene er heleid, mens to er eid sammen med russiske minoritetsaksjonærer. Amedia arbeider med en løsning med minoritetsaksjonærene i de to siste trykkeriene, slik at konsernet kan trekke seg helt ut av Russland.

Bakgrunnen for etableringen i Russland
Amedia eier trykkerivirksomhet i Russland av historiske grunner. Etter Sovjetunionens fall ønsket A-pressen, forløperen til Amedia, å bidra til å bygge en fri, uavhengig og redaktørstyrt presse i Russland. Som en del av dette arbeidet ble det etablert en omfattende trykkerivirksomhet. 

Det viste seg å bli for vanskelig å opprettholde uavhengige medier i landet, og A-pressen trakk seg ut. Men trykkerivirksomheten ble videreført etter at det redaksjonelle prosjektet opphørte.

– Trykkeriene i Russland har vært tilgjengelige for et mangfold av utgivere, og har trykket publikasjoner med ulike politiske ståsted, inkludert regimekritiske aviser. Novaja Gazeta har vært trykket hos oss helt til avisen stanset publisering. Vi har over tid vurdert salg flere ganger, men ikke lyktes med å finne egnede eiere og egnet modell. Den løsningen vi nå presenterer er etter vår vurdering den beste, gitt situasjonen i Russland, sier Opdahl.

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER