Håvard Solheim konstitueres som konserndirektør
Håvard Solheim er konstituert som konserndirektør for data og teknologi i Amedia. Foto Ihne Pedersen / Amedia

Håvard Solheim konstitueres som konserndirektør

16. mars 2023

Håvard Solheim (37) konstitueres som konserndirektør for data og teknologi i Amedia med umiddelbar virkning. Han overtar rollen etter Pål Nedregotten, som er ansatt som direktør for teknologi og publikumstjenester i NRK.

Håvard Solheim ble ansatt i Edda Media i 2004, som ble en del av Amedia etter sammenslåingen med A-pressen i 2012. Han har hatt ulike lederroller knyttet til utvikling og teknologi.

Solheim tiltrer umiddelbart
Håvard Solheim kommer fra rollen som utviklingsdirektør i Amedia. Han tiltrer umiddelbart. 

– Jeg er stolt av at vi har så dyktige medarbeidere med kapasitet og kompetanse som Håvard, og jeg er veldig glad for at han har sagt ja til å påta seg en så sentral nøkkelrolle på kort varsel. Håvard har i mange år spilt en viktig rolle i flere store utviklingsprosjekter i Amedia, med blant annet etablering av identitetsløsningen aID. Han har lang fartstid i konsernet og kjenner virksomheten svært godt. Håvard har derfor de beste forutsetningene for å forstå de teknologiske utviklingsbehovene til våre mediehus i den globale kampen om folks tid. Håvard er en god leder, og jeg er sikker på at han vil fylle rollen som konserndirektør for data og teknologi på en utmerket måte, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for tilliten, og vil sammen med et kompetent og dedikert lag sørge for at vi  fortsetter arbeidet vårt med  å sikre de teknologiske rammebetingelsene for Amedias aviser i den tøffe konkurransen om folks oppmerksomhet. Så er jeg, i likhet med mange kolleger, takknemlig for Påls lederskap gjennom mange år, og ønsker ham lykke til med nye oppgaver i NRK, sier Håvard Solheim, konstituert konserndirektør for data og teknologi i Amedia.

Nedregotten slutter
Pål Nedregotten har jobbet i Amedia siden 2005, og har hatt ulike lederroller knyttet til utvikling og teknologi. Han ble en del av konsernledelsen i 2016.  Palweb

– Under Påls ledelse har vi bygge opp et utviklingsmiljø som er helt i tet på vesentlige områder. Vi har med stor suksess etablert identitetsløsningen aID, som nå er en viktig forutsetning for både Amedia og våre partnere. Han har også bidratt til at Amedia er ledende på dataforvaltning i hele vår virksomhet, og har vært en viktig ambassadør for konsernet. Pål har rett og slett lagt ned en imponerende innsats for vårt selskap gjennom 18 spennende år, og jeg ønsker ham lykke til i ny rolle hos NRK, sier Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia. 

– Det er med en stor porsjon vemod  jeg forlater verdens beste aviskonsern. Etter 18 år i A-pressen og Amedia har jeg fått bidra i en utrolig medieutvikling fra papiravis til digital brukerbetaling, og fulgt Amedia på reisen til å bli en av verdens mest avanserte digitale utgivere av lokale og landsdekkende medier. Det har vært et privilegium, men det er en tid for alt. Når jeg nå går videre til NRK, gjør jeg det i vissheten om at Amedia er i de beste hender, sier Pål Nedregotten. 

Som følge av overgangen  til NRK, fratrer Pål Nedregotten umiddelbart vervet han har på vegne av Amedia som styreleder i bransjeorganisasjonen MBLs hovedstyre. 

Nedregotten vil jobbe i Amedia ut april. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER