Avvikler driften i Vefsn No
administrerende direktør i Nu Publishing, Ståle Pettersen.

Avvikler driften i Vefsn No

16. november 2022

Etter å ha forsøkt å etablere en bærekraftig drift i fire år, legger Nu Publishing ned satsingen i Mosjøen.

Styret i Nu Publishing har vedtatt å avvikle driften i Vefsn No 31. desember 2022. Årsaken er at det ikke har lyktes å skape bærekraftig drift. 

Så langt i år er brutto driftsresultat negativt med nærmere en halv million kroner. I fjor tapte selskapet i overkant av 300.000 kroner. Vefsn Publishing har måttet ta opp lån fra søsterselskapene i Rana og Bodø for å kunne dekke sine forpliktelser.

– Slik som driften har utviklet seg, ser vi ingen annen mulighet enn å avvikle. Vi har falt kraftig i antall abonnenter, og det er ikke utsikter for bedring. I tillegg er annonsemarkedet svært utfordrende, og håndteres i dag fra Mo i Rana. Til tross for at det har vært gjort en utrolig god jobb av de få ansatte, så har det rett å slett ikke vært mulig å skape en bærekraftig virksomhet. Det er flere årsaker til det, men det har vært vanskelig over tid å rekruttere, og vi har dessverre ikke klart å få nok gjennomslag verken i lesermarkedet eller på annonsesiden, sier administrerende direktør i Nu Publishing og daglig leder i Vefsn No, Ståle Pettersen.

Han mener det er synd at man må gå til dette skrittet, men ser ingen annen løsning.

– Vi har forsøkt i fire år å gjøre virksomheten økonomisk bærekraftig, men har dessverre ikke klart å etablere oss i tilstrekkelig grad, sier han.

To ansatte blir berørt av avviklingen, og Pettersen sier at man nå jobber med å finne gode løsninger for dem.

Styreleder i Nu Publishing, Arne Reginiussen, sier at styret ikke hadde noe annet valg enn å vedta å avvikle virksomheten slik som situasjonen har utviklet seg.

– De siste to årene har det vært forsøkt å snu skuta, men det har dessverre vist seg å ikke være mulig. Det er svært lite hyggelig å avvikle en avis, men slik som utviklingen har vært og utsiktene fremover, så var det ikke andre alternativer. Styret er nå opptatt av at de to ansatte i virksomheten blir ivaretatt på best mulig vis, sier han.

Nu Publishing eies av Amedia.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER