Nyheter / Amedia skal skrive ny historie i Tollgaarden 
Amedia skal skrive ny historie i Tollgaarden 

Amedia skal skrive ny historie i Tollgaarden 

30. juni 2022

Amedia, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, samler en større del av sin virksomhet, og flytter fra Akersgata til Tollgaarden i Schweigaards gate 15 i Oslo sentrum. Amedia har signert en leieavtale med Entra for 8550 kvadratmeter med kontorareal.  

Amedias sentrale støttefunksjoner og medievirksomheter i Oslo omfatter om lag 450 medarbeidere. Ambisjonen er å være på plass med alle ansatte i nye lokaler i løpet av første halvår 2024.

Amedia bygger virksomhet for fremtiden, og skal samle mer av sin aktivitet i den historiske Tollgaarden der Entra er i full sving med å bygge moderne og fleksible arbeidsfellesskap. Eiendomsselskapets ambisjon er å bevare 100 års historie ved å skape morgendagens arbeidsplasser i en av Oslos mest sentrale lokasjoner. Når nye kapitler i Tollgaardens historie skal skrives, vil det bli med Amedia i en sentral rolle.

– På vegne av Amedia er jeg svært fornøyd med at vi har blitt enige med Entra. Vi rigger vår virksomhet for fremtiden, og tiden er inne for å samle mer av Amedias Oslo-baserte virksomhet og støttefunksjoner. Vi har hatt fine år i Akersgata, men med vår solide vekst og store ambisjoner har vi behov for mer plass. Amedia og Nettavisen har vokst ut av lokalene. I Tollgaarden får Amedia, sammen med våre mediehus Tun Media og Nationen, Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. Valget av Tollgaarden, vegg i vegg med Norges største kollektivknutepunkt er også riktig for å skape et nytt Amedia-hus som er samlende for hele vår virksomhet, i hele landet. Bygget gir god fleksibilitet for en offensiv digital medievirksomhet, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Tollgaarden har en helt unik beliggenhet mellom jernbanesporene til Oslo S og Schweigaards gate, med umiddelbar nærhet til Flytoget, tog, trikk, t-bane og buss. I Tollgaarden vil en levende første etasje med ulike serveringskonsepter bidra til et attraktivt tilbud både for leietakere, besøkende og nærmiljøet, med mer byliv i og rundt bygget.

– Som stiftelseseid og ledende digitalt medieselskap jobber Amedia for å sette de redaktørstyrte mediene i bedre stand for de neste generasjonene. Da trenger vi også kontorfellesskap som gir mer fleksible løsninger og kan levere bedre fasiliteter for ny vekst og videreutvikling, slik at vi kan levere enda sterkere på vårt samfunnsoppdrag framover. Det opplever jeg at vi får med Tollgaarden og avtalen med Entra. Vi får den plassen som vil gi Amedia mulighet til å utvikle et godt, moderne og aktivitetsfremmende arbeidsplasskonsept som kler et moderne medieselskap som oss. Det er jeg glad for, sier Opdahl. 

En annen som er glad, er Sonja Horn, administrerende direktør i Entra: 

– Når Amedias virksomhet utvikler seg og behovene blir annerledes enn i de nåværende Entra-lokalene i Akersgata, er vi glade for at vi gjennom vår eiendomsportefølje kan legge til rette for selskapets videre utvikling i Schweigaards gate 15. Vi ser på det som en stor tillitserklæring at Amedia signerer en ny og større avtale med Entra og gleder oss stort til å ønske Amedia velkommen til Tollgaarden, sier hun. 

Schweigaards gate 15 ble tegnet av arkitekt Henry Bucher og ble oppført i perioden 1919 til 1926. Eiendommen ble bygget for Oslos Jernbanetollsted. Dit kom gods med tog ble tollbehandlet og utlevert. Foruten hovedkontor for Tollvesenet og Tolldirektoratet, har eiendommen også huset flere andre statsetater opp gjennom årene. 

– Tollgaarden har en rik historie, og i prosessen med å forvandle eiendommen til en arbeidsplass tilpasset fremtidens arbeidsliv, har vi vært svært opptatt av å ivareta og fremme byggets kvaliteter og ikke minst historien som sitter i veggene. Hvilken leietaker passer da bedre enn mediefamilien Amedia, som til daglig er med å formidle historier fra hele Norge til hele Norge, sier Horn.   

 

Fakta om Amedias flytting 

  • Sammen med konsernet flytter mediehusene Nettavisen, Avisa Oslo og Tun Media med Nationen, som alle eies av Amedia
  • Til sammen har Amedia og mediehusene som flytter inn cirka 450 medarbeidere
  • Tidspunktet for innflytting blir i første halvår 2024

Fakta Tollgaarden

  • Adresse: Schweigaards gate 15, Oslo
  • Areal: 22.800 kvadratmeter
  • Eier: Entra ASA
  • Miljøprofil: Blir sertifisert med BREEAM Very Good, som betyr at rehabiliteringsarbeidet skjer i henhold til strenge miljø- og bærekraftsprinsipper og et sterkt fokus på bevaring og gjenbruk, noe som også bidrar til at man tar vare på byggets historie
  • Beliggenhet: Eiendommen ligger tett på både Barcode og landets største trafikale knutepunkt, Oslo S
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana