Hvordan er det å jobbe som fullstack-utvikler i Amedia?

Som fullstack-utvikler i Amedia er du med på å bygge løsninger for våre lokale og nasjonale aviser, og nettsteder. Vi ligger langt fremme på teknologi, har lyst til å teste ut nye ting og tar utgangspunkt i menneskene som leser våre historier og ikke deres cookies.

Vi tror på gode produkter med kvalitet og at våre utviklere skal få ha et langsiktig produktfokus.

Frihet i valg av teknologi

Hos oss er det et sentralt utviklingsmiljø som har ansvar for både teknisk og innholdsmessig utvikling. Vi jobber sammen i ulike kryssfunksjonelle og selvgående plattform-, produkt- og prosjektteam. Vi tror på delingskultur og har et sterkt fagmiljø med flat struktur blant våre medarbeidere.

Utviklingsmiljøet vårt støtter hele den redaksjonelle prosessen – fra før en journalist bestemmer seg for hvilken sak de vil skrive, til innholdet er ute på mobilen eller smart-TV. Hos oss får du en bratt læringskurve med god støtte, stor frihet i valg av teknologi og rom til å ta mye ansvar.

Fullstack-utviklere med et stort faglig engasjement

Vårt team består av utviklere med et par års erfaring og relevant utdannelse, som også gjerne har interesse for medier. Erfaring med container-teknologi, web-teknologi, meldingsorientert arkitektur og Java/Go/node.js er strålende. Vi ønsker å jobbe med personer som er lagspillere, fremoverlente og proaktive.

Som fullstack-utvikler i Amedia vil du jobbe i et miljø som er stolt av å lage solide løsninger som er robuste, stabile og enkle å vedlikeholde.

Kryssfunksjonelle team og sterkt samspill

Vi tror at kryssfunksjonelle team leverer verdi, og vi har store ambisjoner og planer for fremtiden. Som mediekonsern har Amedia en grunnleggende plikt til å forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten, den redaksjonelle uavhengigheten og det åpne samfunnet.

Våre fullstack-utviklere er engasjerte, lidenskapelige og tar initiativ til å bli med på laget.

Hva er en fullstack-utvikler?

En fullstack-utvikler er en person som kan utvikle både klient- og server programvare. I tillegg til HTML og CSS, kan fullstack-utvikleren lage applikasjoner med ulike frontend (klient) rammeverk (Svelte, React, Vue), og backend (server) rammeverk (Node, Go, Python)

Hvordan bli en fullstack-utvikler?

For å bli en fullstack utvikler, trenger man å kunne identifisere fokusområder. Man må prioritere hvilken stack man har lyst å lære, f.eks MEAN (MongoDB, Express.js, AngularJS, and Node.js), LAMP (Linux, Apache, MySQL, and PHP) eller noen andre stacks.

Etter det burde man fokusere på å lære individuelle deler av stacken, f.eks starte med frontend og jobbe seg oppover stacken. Etter at man har lært stacken, burde man lage en applikasjon som tar i bruk hele stacken.

Hvilke karrieremuligheter har man som fullstack-utvikler?

Som fullstack-utvikler så får man et mye bredere utvalg av rammeverk man kan jobbe med. Ettersom man er kjent med hele stacken, kan man jobbe på ulike deler av organisasjonen. Noe som gjør hverdagen mer spennende ettersom man kan utføre ulike arbeidsoppgaver.

Fullstack-utvikler Safet Zahirovic

Safet Zahirovic

Fullstack-utvikler i Amedia

- Å jobbe i Amedia, etter min mening, er veldig fleksibelt. Arbeidsoppgavene er veldig varierte, noe som passer ypperlig for en fullstack utvikler. Miljøet er åpent og hyppig, og kollegaer er veldig åpne for å hjelpe til med arbeidsoppgaver. Det brukes også moderne stack som varierer alt fra Svelte og Typescript, til Go, Rust, Python, Kubernetes og Google Cloud Platform.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER