– Velkommen til Avis-Norges nye storstue

– Velkommen til Avis-Norges nye storstue

21. mai 2024

– Amedias nye lokaler i historiske Tollgaarden gir oss store muligheter til å utvikle virksomheten vår videre som et digitalt, moderne og ledende medieselskap, sier Amedias konsernsjef Anders Opdahl på innflyttingsdagen.

Onsdag 22. mai ønsket Opdahl sine medarbeidere velkommen til Tollgaarden i Oslo sentrum. Det var den første dagen da Amedia, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier, tok i bruk lokalene der de samler en større del av virksomheten i hovedstaden.

Amedia har flyttet sentrale støttefunksjoner og mediebedriftene Nettavisen, Avisa Oslo og Tun Media med Nationen under samme tak i den nyrenoverte Tollgaarden, Schweigaards gate 15 på Grønland i Oslo.  

 

Rigger mediekonsernet for fremtiden

– Nå rigger vi vår virksomhet for fremtiden, og tiden er inne for å samle mer av Amedias Oslo-baserte virksomhet og støttefunksjoner. I Tollgaarden får Amedia, sammen med våre mediehus Tun Media og Nationen, Nettavisen og Avisa Oslo, moderne og skreddersydde lokaler. Valget av Tollgaarden, vegg i vegg med Norges største kollektivknutepunkt med umiddelbar nærhet til Oslo Sentralstasjon og Oslo Bussterminal, er også riktig for å skape et nytt Amedia-hus som er samlende for hele vår virksomhet, i hele landet, sier Opdahl.

– Vår nye beliggenhet illustrerer en avgjørende dimensjon: Amedia er koplet på Norge. Tollgaarden blir derfor ikke bare funksjonelle lokaler for de som har arbeidssted i Oslo. Amedias nye hus er også et hjem for alle våre ansatte og selskaper, fra Pasvik til Skjærhalden, sier han.

– Amedia er et stiftelseseid og ledende digitalt medieselskap som er opptatt av å sette de redaktørstyrte mediene i bedre stand for de neste generasjonene. Da trenger vi også kontorfellesskap som gir gode fleksible løsninger og kan levere bedre fasiliteter for ny vekst og videreutvikling. Det er jeg sikker på at vi vil få til her i Tollgaarden, sier Opdahl.

 

Bærekraft og gjenbruk

– Lokalene i Tollgaarden gir oss nye og enda bedre muligheter til å utvikle et godt, moderne og aktivitetsfremmende arbeidsplasskonsept preget av ideskaping, innholds- og produktutvikling og samhandling. Vi får en økt samlet kraft med dyktige fagmiljøer og flinke medarbeidere og samtidig forsterkede muligheter til å kople dem sammen med engasjerte og dyktige kolleger fra våre aviser over hele landet. Tollgaarden gir oss rett og slett mange spennende muligheter, sier Amedias HR-direktør Yvonne Cyren.

Bærekraft har vært et sentralt element i utviklingen av lokalene i Tollgaarden, både for Entra som eier av bygget og for Amedia som leietaker. Rehabiliteringsarbeidet er gjort i henhold til strenge miljø- og bærekraftsprinsipper. Det har vært et sterkt fokus på bevaring og gjenbruk. Det har bidratt til å ta vare på byggets historie, samtidig som lokalene har fått et moderne og funksjonelt uttrykk.

– Bærekraftsperspektivet innebærer at vi har lagt stor vekt på gjenbruk når vi flytter til Tollgaarden. Blant annet gjenbruker vi mer enn 90 prosent av kontormøblene fra våre tidligere lokaler i  Akersgata, opplyser Yvonne Cyren. 

 

Fakta om Tollgaarden

Bygningen på seks etasjer er på 22.800 kvadratmeter og eies av Entra. Fra den sto ferdig i 1926,  huset den Oslo Jernbanetollsted. Entra overtok i år 2000, og har de siste årene gjennomført en fullstendig rehabilitering. Bygningen er fredet som kulturminne. 

Med sine selskaper blir Amedia største leietaker i bygget med cirka 8.500 kvadratmeter og til sammen cirka 450 ansatte.

Amedia har de siste årene holdt til i Akersgata 34 i Oslo sentrum sammen med Nettavisen. Solid vekst og store ambisjoner har medført behov for mer plass enn det var mulig å finne i tilknytning til de tidligere lokalene. Avisa Oslo, Tun Media og Nationen kommer til Tollgaarden fra andre steder i byen.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER