Tilfredsstillende resultat etter et spesielt år
–  Gjennom digital utvikling og lokal distribusjon gir innholdsnettverket vårt en helt unik kraft, sier Amedias konsernsjef Anders Opdahl. (Foto: Kristine Gutterød / Amedia)

Tilfredsstillende resultat etter et spesielt år

20. juni 2024

– Amedia leverte i 2023 et tilfredsstillende resultat i krevende økonomiske omgivelser. Gjennom produktutvikling, nye investeringer og kostnadskontroll styrket vi oss videre, sier konsernsjef Anders Opdahl.

 

Amedia hadde i 2023 et brutto driftsresultat på 287 millioner kroner. Antallet abonnenter var ved årsskiftet 684 000. Antall heldigitale abonnenter økte med
8 prosent, og passerte 68 prosent av totalt antall abonnenter. På annonsesiden utgjorde de digitale inntektene 62 prosent av de totale annonseinntektene, en økning fra 56 prosent i 2022. 

Norges største redaktørstyrte nettverk
Til tross for et krevende mediemarked, var det sterk vekst i antall kunder på Amedias totalabonnement +Alt gjennom 2023.

– Nå har over en halv million nordmenn tilgang til +Alt. Med over 1.000 egenproduserte saker om dagen, har vi redaktørstyrt innhold fra hele Norge. Gjennom digital utvikling og lokal distribusjon gir innholdsnettverket vårt en helt unik kraft, sier Opdahl og trekker frem nyetableringen i Kristiansand.

– I 2023 startet vi Avisen Kristiansand KRS. Dette er nok et ledd i vår plan om å være til stede i og dekke hele Norge, sier Opdahl.

– Samtidig utvidet vi vår partnerportefølje med tre aviser i 2023, og har fått med ytterligere én avis i år. Totalt har vi nå 20 partneraviser i vårt nettverk, legger han til. 


Krevende makroøkonomisk utvikling
Den negative makroøkonomiske utviklingen påvirker Amedia på lik linje med resten av mediebransjen.

– Hele mediebransjen opplevde i 2023 sterk kostnadsvekst kombinert med kraftig fall i annonseinntektene. Samtidig fortsatte det strukturelle skiftet fra papir til digitale flater. Dette krever fortsatt kraftfull omstilling og utvikling, sier Opdahl.

Tilfredsstillende resultat 

– Amedia leverte i 2023 et brutto driftsresultat på 287 millioner kroner. Resultatet er svakere enn i 2022, men likevel tilfredsstillende i krevende økonomiske omgivelser, sier visekonsernsjef og CFO Gisle Torheim. 

– Vi har styrt trygt, antall digitale abonnenter fortsetter å vokse og vi har investert videre i kjernevirksomheten vår, både med etableringen av KRS, en forsterket sportssatsing og gjennom produkt- og teknologiutvikling, sier han.

Amedias opplagsinntekter økte med 169 millioner kroner til 2,3 milliarder kroner som følge av god vekst i digitale abonnementsinntekter. Samtidig ble annonseinntektene redusert med 98 millioner kroner drevet av et svakt marked og fortsatt vridning fra papir til digitale kanaler. 

Kostnadene økte med 158 millioner kroner som følge av kjøp av virksomhet, investeringer i kjernevirksomheten og høy pris- og lønnsvekst. Økningen ble begrenset av iverksatte kostnadstiltak.

– Både mediehus og støttefunksjoner kom tidlig i gang med nødvendige tilpasninger, spesielt knyttet til papirverdikjeden, som har vært under press over lang tid. Gjennom digital vekst, trygg drift og en solid finansiell stilling står Amedia godt rustet for videre utvikling også fremover, sier Gisle Torheim.
 

 

 Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER