Amedia kjøper bydelsaviser i Bergen 
Fra venstre styreleder Ove Grønnevik i Bydelsavisene Bergen, konserndirektør Marte Ingul i Amedia og direktør for mediehus i Amedia, Morten Nilsen. Foto: Ihne Pedersen / Amedia.

Amedia kjøper bydelsaviser i Bergen 

01. juni 2022

Amedia kjøper de tre bydelsavisene Fanaposten, Sydvesten og Åsane Tidende, og styrker med dette sin storby-posisjon i Bergen.  

Amedia kjøper de tre bydelsavisene Fanaposten, Sydvesten og Åsane Tidende av Bydelsavisene AS, som eies av Media Bergen AS. Titlene når til sammen 70.000 av Bergens husstander.

– Disse tre lokale mediehusene spiller hver for seg, og samlet sett en viktig lokal samfunnsrolle i sine respektive dekningsområder. Avisene har allerede et fotfeste som abonnementsaviser. Amedia ønsker å ta vare på, styrke og utvikle disse avisene videre. Vi ser hvilken viktig jobb som er lagt ned i disse mediehusene over mange år. Nå ser vi frem til å bli godt kjent med de dyktige medarbeiderne som jobber i Fanaposten, Åsane Tidende og Sydvesten, sier Morten Nilsen, direktør for mediehus i Amedia.

Amedia er i dag majoritetseier i Bergensavisen (BA). Med tilskuddene Fanaposten, Åsane Tidende og Sydvesten får Amedia enda sterkere redaksjonell lokal forankring, med bydelsdekning i Fana og Ytrebygda, Laksevåg, Åsane og Fyllingsdalen.

– BA skal fortsette å være best på nyheter og journalistikk i Bergen by, som er relevant for alle bergensere hver dag. Mens de tre bydelsavisene skal fortsette å være relevante næraviser i sine respektive bydeler i Bergen. Disse tre mediehusene blir fullverdige medlemmer av Amedia-familien, og får dermed tilført mer innsikt, analyse og sterke fellestjenester for utvikling av både innhold, formater og andre løsninger. Vi ser frem til å bidra med vår kunnskap og erfaring for å styrke det redaksjonelle og kommersielle tilbudet i vestlandets hovedstad, legger Nilsen til. 

Grunder og styreleder i Bydelsavisene AS Ove Grønnevik var med å starte Åsane Tidende for nesten 30 år siden. Han er trygg på at Amedia er den riktige publisistiske eieren for å lede utviklingen av disse avisene i fortsettelsen.

– Bydelsaviser har en samfunnsviktig rolle i sine lokalsamfunn, og å eie slike aviser er derfor et tungt samfunnsansvar. Med digitaliseringen og globaliseringens fart de siste ti årene er folks medievaner grunnleggende endret. Med det bakteppet har vi som utgiver stilt oss det eneste ansvarlige spørsmålet; Er vi den riktige eieren for disse tre avisene i fortsettelsen? For oss ble konklusjonen å finne en ny trygg eier og utgiver som klarer å levere et solid redaksjonelt produkt i takt med de endrede behovene. Det opplever vi at Amedia er og greier, sier styreleder i Bydelsavisene Bergen Ove Grønnevik.

Bydelsavisene AS eies av Media Bergen AS som nå er enig om en avtale med Amedia. 

– Bydelsavisene har vært en viktig del av vårt liv og virke i svært mange år, og mye har skjedd på den tiden. Media Bergen er nå på et annet sted, og publisistisk avisdrift er ikke lenger vårt kjernevirksomhet. Likevel har denne virksomheten vært veldig viktig for oss å videreføre, fordi den gjør en forskjell for våre lokalsamfunn. Så er det en tid for alt, og nå har vi kommet dit at vi mener Amedia er den riktige eieren som tar disse avishusene videre, sier Grønnevik.

For Amedia har overtakelsen av disse titlene i Bergen betydning for arbeid med å videreutvikle og sikre mediemangfoldet, i møte med den globale konkurransen.

– På få år har medielandskapet gått fra et norgesmesterskap til et verdensmesterskap. Kampen om folks tid, tillit og betalingsvilje blir stadig tøffere. I dette terrenget skal Amedia som utgiver være en trygg havn. Vårt formål er å sikre sterke norske redaktørstyrte medier. Derfor vil vi overta, forvalte og utvikle disse avisene videre. Vi ønsker å gi bergenserne et løft i tilbudet av lokale nyheter, debatt og underholdning. Det er viktig for å sikre det redaksjonelle mediemangfoldet, og styrke markedsplassene til næringslivet i Bergen, i møte med den globale konkurransen, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.    

Ingul understreker at Amedia er en stiftelseseid utgiver. Amedia betaler dermed ikke ut eventuelt utbytte til private eiere, men samler og reinvesterer dette for å utvikle og styrke Amedia-familien, som består av mer enn 100 titler fra mer enn 80 mediehus. 

Amedia har rutinemessig informert Konkurransetilsynet om kjøpet av aksjene i selskapene.

Fakta om de tre bydelsavisene 

Fanaposten

 • Avisen har bydelene Fana og Ytrebygda som sitt dekningsområde. 
 • Nettutgave fanaposten.no oppdateres jevnlig.
 • Fanaposten ble etablert i 1978, og er den eldste av de tre avisene. 
 • Fanaposten har to ukentlige utgaver på papir, og månedlig fulldistribusjon. 

 

Åsane Tidende 

 • Åsane Tidende har bydelen Åsane som sitt dekningsområde. 
 • Nettutgave aasanetidende.no oppdateres jevnlig.
 • Åsane Tidende kom første gang ut i 1993. 
 • Åsane Tidende har en ukentlig utgave på papir, og månedlig fulldistribusjon. 

 

Sydvesten

 • Nettutgave sydvesten.no oppdateres jevnlig
 • Sydvesten har eksistert siden 1994, og dekker primært bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg. 
 • Sydvesten har en ukentlig utgave på papir og månedlig fulldistribusjon.
Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER