Vi deler ut 25 millioner kroner

Vi deler ut 25 millioner kroner

07. april 2021

Vi gjør det igjen! Lokale lag og foreninger inviteres også i år til å søke Amedias aviser om støtte til aktivitets- og fritidstilbud til barn og unge. Søknadsfristen er 4. mai.

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB gir våre aviser 25 millioner kroner til foreninger og organisasjoner i hele landet.. 

Som viktige samfunnsinstitusjoner vil våre aviser bidra til å skape gode lokalsamfunn. Slik er de med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet og er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt område. 

Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der mange søkte om midler fra denne støtteordningen. Med den situasjonen mange har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge. 

Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for. 

Pengestøtten fra Amedia omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker. 

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet.  Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.» 

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra hver avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen av hvem som får midler denne gangen skjer 1. juni. 

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER