Thor Sørum-Johansen konstitueres i OA
– Da jeg ble spurt om å overta ledelsen av OA i en periode, kjente jeg umiddelbart at dette var noe jeg virkelig hadde lyst til, sier Thor Sørum-Johansen.

Thor Sørum-Johansen konstitueres i OA

21. desember 2023

Glåmdalen-redaktør Thor Sørum-Johansen (53) konstitueres som ansvarlig redaktør og daglig leder i Oppland Arbeiderblad når Erik Sønstelie slutter i avisa 20. januar. Sørum-Johansen er engasjert til å lede avisa det kommende året.

– Når Erik Sønstelie slutter i OA for å påta seg jobben som gravesjef i Amedia-konsernet, er det avgjørende å få på plass en leder med erfaring og kompetanse som umiddelbart kan ta avisa videre. Thor er absolutt riktig person i en slik rolle. Han har bred bakgrunn som journalist og redaktør og god evne til å gå inn krevende prosesser, både redaksjonelt og administrativt, med ro og klokskap. Jeg er glad for at han takket ja til å påta seg denne oppgaven i 2024, sier styreleder i Oppland Arbeiderblad, Kristina Fritsvold Nilsen.

Hun opplyser at det er styrets ambisjon å finne en ny ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad på permanent basis i løpet av høsten slik at vedkommende kan tiltre ved neste årsskifte.

– Da jeg ble spurt om å overta ledelsen av OA i en periode, kjente jeg umiddelbart at dette var noe jeg virkelig hadde lyst til. OA er en solid og tradisjonsrik avis, som over tid har preget lokalsamfunnet med sterk og viktig journalistikk. Det er et veldig godt fundament å jobbe videre med. Nå ser jeg fram til å bli kjent med de ansatte, og sammen med dem gå løs på de utfordringene som venter i det som blir et uhyre spennende år for alle oss som har valgt et liv i mediebransjen, sier Thor Sørum-Johansen. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER