Konstitueres som nyhetsdirektør i Amedia

Konstitueres som nyhetsdirektør i Amedia

12. oktober 2023

Markus Rask Jensen (33) konstitueres som nyhetsdirektør i Amedia med umiddelbar virkning. Han overtar kjerneoppgavene etter Jostein Larsen Østring, som blir utviklingsredaktør i Aftenposten. 

Markus Rask Jensen ble ansatt i Amedia som direktør for innholdsutvikling i desember 2022. Da kom han fra rollen som konstituert ansvarlig redaktør i Avisa Nordland i Bodø. 

Jostein Larsen Østring fortsetter som konserndirektør for abonnement inntil ny løsning er på plass. 

Rask Jensen tiltrer umiddelbart
Markus Rask Jensen konstitueres umiddelbart i rollen som nyhetsdirektør, og blir en del av Amedias konsernledelse. Primærfokuset i jobben er å sikre fortsatt skarp innholdsutvikling, og styrke konsernets primære nyhetsprodukter.

– Amedia er landets ledende talentfabrikk for journalister, som Markus er et nytt levende bevis på. I ung alder har Markus akslet sentrale lederroller i store og innovative mediehus med stor suksess. Det siste året har han bidratt kraftfullt som ny leder for innholdsutvikling. Kombinert med sterk kommersiell forståelse og gode lederegenskaper har han alle forutsetninger for å lykkes med å løfte Amedias kjerneområde videre, sammen med dyktige kolleger i hele Norge, sier konsernsjef Anders Opdahl. 

– Det er en stor ære og tillitserklæring å bli spurt om å ta dette ansvaret. Som landets største utgiver av redaktørstyrte medier, spiller Amedia en sentral rolle i det norske demokratiet. Den viktigste jobben vi som konsern kan gjøre, er å bidra til den monumentale jobben som gjøres ute i avisene for å trygge og utvikle denne posisjonen. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven, sier Markus Rask Jensen, konstituert nyhetsdirektør i Amedia.

Larsen Østring slutter
Amedias konserndirektør for nyheter og abonnement, Jostein Larsen Østring, er ansatt som ny utviklingsredaktør i Aftenposten. Han fratrer derfor umiddelbart stillingen som nyhetsdirektør, men vil lede konsernets abonnementsarbeid frem til Amedia har gjennomført nødvendige prosesser for å fylle denne rollen. 

– På den ene siden så liker jeg at et av Schibsteds flaggskip nå helt naturlig ser til Amedia når journalistikk og produkter trenger videreutvikling. Det er en tydelig illustrasjon på at vi har gjort og gjør veldig mye riktig i Amedia. Det tar vi til oss, kommenterer Anders Opdahl.

– Jostein har vært og er en fantastisk kollega og leder, som mange er glad i både i våre aviser og i sentrale funksjoner. Personlig har jeg jobbet veldig tett sammen med Jostein i 14 år. Det har vært gjensidig utviklende både profesjonelt og personlig. Så det er ikke til å legge skjul på at det også har en vemodig side når han nå slutter hos oss. Samtidig er det ikke overraskende at Jostein har behov for å søke nye utfordringer etter å ha vært hele sitt voksenliv i Amedia. Jostein går til en tradisjonsrik riksavis, som representerer noe annet enn våre mediehus. Det håper og tror jeg blir givende både for Jostein og Aftenposten, sier Opdahl

Østring har hatt ulike lederroller i Amedia siden 2016, og sittet i konsernledelsen som nyhetsdirektør siden 2021. Fra  2009 til 2016 jobbet han i Nordlys i Tromsø, sist som nyhetsredaktør.

– Det har vært en ære og et privilegium å jobbe med og på vegne av det som etter hvert har blitt over 100 aviser landet rundt. Det meste jeg kan i arbeidslivet har jeg lært av kolleger i avisene, i fagmiljøene i Akersgata, og konsernledelsen i Amedia. Jeg har hatt en kjempespennende og givende jobb i et aviskonsern jeg er glad i, men visste at jeg på et tidspunkt kom til å trenge erfaring og læring også utenfor Amedia. Da denne muligheten kom, måtte jeg gripe sjansen, sier han.

Formelt har Østring en oppsigelsestid i Amedia på seks måneder.

I Aftenposten får Østring ansvar for blant annet mediehusets strategi og innholdsutvikling.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER