Gustaf Eriksson ny konserndirektør for abonnement i Amedia
:Gustaf Eriksson er ansatt som konserndirektør i Amedia, og får det overordnede ansvaret for Amedias abonnementsvirksomhet. (Foto: Ihne Pedersen / Amedia)

Gustaf Eriksson ny konserndirektør for abonnement i Amedia

19. desember 2023

Gustaf Eriksson (43) kommer fra stillingen  som analysedirektør i Amedia. Han har siden 2015 hatt ulike lederroller innenfor analyse og abonnement i selskapet.

Eriksson får nå det overordnede ansvaret for Amedias abonnementsvirksomhet. Det innebærer ansvar for å utvikle Amedias abonnementsøkonomi, og overordnet ledelse av enhetene forbrukermarked, kundesenter og forbrukersalg i Amedia.

– Gustaf Eriksson er en svært faglig sterk og analytisk leder. Han har bekledd ulike lederroller og ledet flere helt sentrale og verdiøkende prosjekter for Amedia. Han nyter stor tillit i hele organisasjonen. Vi er overbevist om at han vil tilføre konsernledelsen mye, sier konsernsjef Anders Opdahl.

– Det er en stor ære og glede å bli spurt om å ta dette ansvaret. Jeg har jobbet sammen med nøkkelpersoner på abonnementsområdet i Amedia i 15 år, men ser nå frem til å bli kjent med hele miljøet, sier Gustaf Eriksson.

– Jeg mener vi i Amedia står overfor to like store og viktige utfordringer. Vi er i et kritisk stadium i omstillingen fra print til det digitale. Samtidig ser vi at den digitale veksten ikke har hatt samme momentum de siste par årene. Vi må lykkes godt på begge områdene hvis vi skal fortsette å levere på samfunnsoppdraget de kommende årene, sier han. 

Eriksson starter umiddelbart i stillingen. Han etterfølger Jostein Larsen Østring, som hadde ansvaret for nyheter og abonnement i konsernledelsen.

Ansvaret fordeles nå på to ulike roller i konsernledelsen. Markus Rask Jensen er konstituert som nyhetsdirektør.

– Dette er to så sentrale ansvarsområder for Amedia i årene fremover, at vi nå finner det riktig å ha to spissede roller representert i konsernledelsen, sier Opdahl.

Jostein Larsen Østring slutter i Amedia 31. desember.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER