Edvard Muli Langen fast ansatt som leder i Eikerbladet

Edvard Muli Langen fast ansatt som leder i Eikerbladet

02. januar 2024

Edvard Muli Langen (27) er fra 1. januar 2024 fast ansatt som ansvarlig redaktør og daglig leder i Eikerbladet. Stillingen innebærer også et utvidet redaktøransvar i Svelviksposten og Sande Avis.

Han ble ansatt som journalist i Eikerbladet i 2022 og har vært konstituert redaktør siden januar 2023. Han har i samme periode også vært konstituert redaktør i Svelviksposten.

– Edvard Muli Langen har i denne perioden utviklet seg som leder. Han har stort engasjement, er nysgjerrig og fremstår som en inkluderende og tydelig leder, sier styreleder Øyvind Bladt Hagen.

– Jeg er stolt og takknemlig over å få denne muligheten! Det blir veldig spennende å få lov til å definere en helt ny rolle i disse avisene. Dette er tre lokalaviser som dekker tre områder jeg er godt kjent med fra før. Jeg vet hvor viktige de er for innbyggerne i Sande, Svelvik og Eiker, sier Edvard Muli Langen.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER