Nyheter / Amedia leverer et solid resultat for 2021 
Amedia leverer et solid resultat for 2021 
Oppsummert oppnådde vi sterk digital vekst både i abonnements- og annonseinntektene, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl (t.h.) sammen med CFO og visekonsernsjef Gisle Torheim.

Amedia leverer et solid resultat for 2021 

02. mai 2022

– I 2021 endte Amedia med et solid brutto driftsresultat på 624 millioner kroner. Oppsummert oppnådde vi sterk digital vekst både i abonnements- og annonseinntektene. Hver dag leverte vi viktige demokratiske bidrag. Vi har også sikret nye strategiske posisjoner og partnerskap, som styrker vår virksomhet og samfunnsrolle, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Amedia er et stiftelseseid mediekonsern og landets største utgiver av redaktørstyrte medier. Daglig når Amedias medier mer enn to millioner lesere gjennom 100 lokale, regionale og nasjonale titler.

– Selv om Amedia også i 2021 leverte et sterkt resultat, står vi sammen med resten av mediebransjen i en brytningstid, med stadig økende global konkurranse og dypere endringer i medievanene. Kampen om folks tid spisser seg til. I tillegg ser vi en markedsutvikling med rekordhøye priser på blant annet strøm og papir som også får økonomiske konsekvenser i tiden fremover, sier Opdahl.

Sterk digital vekst
Amedias omsatte i 2021 for 4,1 milliarder kroner, opp 467 millioner kroner fra 2020. Brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 624 millioner kroner, 89 millioner kroner bedre enn i 2020. Resultat før skatt ble 492 millioner kroner, en forbedring på 117 millioner kroner fra 2020

– Når krisen rammer har vi behov for å vite. Kort sagt: vi trenger journalistikken. Hovedårsaken til vårt solide resultat er den sterke digitale veksten. Nesten 6 av 10 abonnenter er nå heldigitale, og vi har rekordhøye brukerinntekter, sier Opdahl.

Farten i digitaliseringen av Amedia fortsatte. Amedias medier hadde ved utgangen av 2021 til sammen 723 000 abonnenter, 46 000 flere enn ved inngangen til året. Antall heldigitale abonnenter økte med 14 prosent, til 416 000.

– I løpet av 2021 kom vi et betydelig stykke videre på reisen mot å bli et ledende digitalt konsernfellesskap. Totalabonnementet vårt +Alt hadde ved utgangen av 2021 passert 160 000 abonnenter og har tatt rollen som Norges viktigste plattform for lokale nyheter som binder hele landet vårt tettere sammen, fortsetter Opdahl.

Annonseinntektene i sammenlignbare aviser økte med 10,1 prosent drevet av vekst i digitale annonseinntekter på 26,6 prosent. Annonseringen i papiravisene ble redusert med 3,8 prosent.

– Annonsemarkedet var også i 2021 til dels påvirket av korona-pandemien, men hentet seg likevel inn etter et svært krevende 2020. Papirfallet fortsatte som ventet. Samtidig ser vi resultater av vår investering i digital annonsering gjennom god vekst i innholdsmarkedsføring og målgruppesalg.

Nye strategiske posisjoner og partnerskap
Amedia-familien fortsatte i 2021 å vokse gjennom nye strategiske posisjoner og partnerskap.

– Samarbeid og partnerskap i det redaktørstyrte mediemarkedet er viktig for å opprettholde mediemangfoldet, både i Norge, og Skandinavia. Jeg vil trekke frem vårt nye majoritetseierskap i Tun Media, som blant annet eier ærverdige Nationen og annen viktig medievirksomhet innen norsk landbruk, som vi skal forvalte og videreutvikle for framtida, sier Opdahl.

Han trekker også frem partnerskapet med Hamar Media med samarbeid om avisdrift og planen for å etablere et nytt felles utviklingssenter i Hamar, som skal jobbe med løsninger for morgendagens journalistikk.

– Amedia er også deleier av 57 lokale og regionale aviser i Sverige gjennom partnerskap med Bonnier News Local, der Amedia eier 20 prosent. I løpet av 2021 har Bonnier News Local og Gota Media formalisert et strategisk partnerskap, som styrker konkurransekraften til lokalavisene i en medieøkonomi som står i stadig raskere og gjennomgripende endringer. Det er også godt nytt for Amedia.

Opdahl trekker også frem partnerskapet for en historisk sportssatsing, som står på skuldrene av arbeidet gjennom flere år med å bygge opp innholdsuniverset Direktesport.

– I høst gikk vi sammen med Bonnier News Local og sikret oss rettighetene til å vise den franske toppdivisjonen i fotball Ligue 1 i tre år. Fransk toppfotball sendes direkte i innholdstjenesten Direktesport, som er tilgjengelig gjennom Amedias aviser.

Viktig bidrag til demokratiet
Amedias medier er lim og lupe, som bidrar til å holde små og store samfunn opplyst.

– For Amedias aviser var pandemiens konsekvenser også i 2021 den største føljetongen å dekke og avdekke. Men vi er der også når andre kriser rammer. Romerikes Blad var først på stedet da raset gikk i Gjerdrum, og eneste igjen da søkelyset fra nasjonale medier forsvant. Oppland Arbeiderblad kikket Østre Toten i kortene da dataangrepet rammet kommunen. Avisa Oslo setter med Oslodebatten dagsorden med nye stemmer i hovedstaden som har vært en blindsone.

Opdahl trekker frem tre av utallige eksempler på lokalavisens umistelige verdi.

– Amedia har kommet langt på sin reise. Vi er stolt av de resultatene vårt fellesskap har skapt og skaper. I dag har vi mer enn 1 000 redaksjonelle medarbeidere over hele landet, som holder mer enn to millioner innbyggere oppdatert gjennom mer enn 100 lokale, regionale og nasjonale titler, sier Opdahl og forteller at Amedias medier publiserer rundt 1 000 egenproduserte saker om dagen, og har publisert mer enn 51 000 debattinnlegg som bidrag til samfunnsdebatten i 2021.

– Amedias medier har vært sterkere tilstede enn noen gang for å fortelle hva som skjer, hvorfor og hvordan konsekvensene berører. Sammen med avisene våre har Amedia i løpet av 2021 skapt umistelige demokratiske verdier gjennom journalistikken, som er kjernen i vår forretningsmodell, avslutter Opdahl. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana