Amedia Trykk er Miljøfyrtårn-sertifisert
Administrerende direktør i Amedia Trykk, Morten Kringler.

Amedia Trykk er Miljøfyrtårn-sertifisert

15. desember 2023

Tirsdag 12. desember ble Amedia Trykk offisielt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Amedia Trykk skal blant annet minimere ytterligere svinn i produksjonen, effektivisere energiforbruket og redusere bruken av plast for å redusere CO2-avtrykket vårt. 

Bærekraftige trykkeri

– Jeg er stolt over sertifiseringen vi nå har fått, som er en anerkjennelse for det systematiske arbeidet vi har lagt ned for grønn forretningsmessig drift, sier Morten Kringler, administrerende direktør i Amedia Trykk.

Prosessen med å dokumentere at Amedia Trykk tilfredsstiller kriteriene for miljøfyrtårnsertifisering har pågått siden april i år. 

Tiltak som skal sikre bærekraft i trykkerivirksomheten, skal både føre til et lavere klimaavtrykk, men også bidra til en merverdi for våre ansatte og en sikker og effektiv drift.

Kringler forteller om stadig økende fokus på bærekraft blant våre trykkerikunder og anser det som viktig for Amedia Trykk å gjennomføre tiltak som svarer på dette.

– Som en moderne og stor trykkerivirksomhet er det selvsagt for oss å delta i det viktige bærekraftsarbeidet som nå skjer i hele samfunnet, sier han.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som viser samfunnsansvar og dokumenterer sin miljøinnsats. 

- Et viktig neste steg
- Jeg vil gratulere Morten og resten av kollegene våre hos Amedia Trykk med sertifiseringen som Miljøfyrtårn. Den illustrerer hvor godt det jobbes med bærekraftig virksomhetsstyring i vår trykkerivirksomhet, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia.

Hun viser til at selskapet i mange år har jobbet aktivt med bærekraftige tiltak i sin verdikjede, og blant annet sørget for at alt papir er kjøpt fra leverandører som garanterer at trevirket er hentet fra bærekraftig skogbruk.

- Vi er stolte av Amedia Trykk som har tatt et viktig neste steg for bedre miljø, mer lønnsomhet og sterkere konkurransekraft i markedet. Dette vil være inspirerende for det videre bærekraftsarbeidet i flere av våre virksomheter, sier Ingul. 

Amedias trykkerier er plassert i  Lillestrøm, Biri, Larvik, Bodø og Egersund. Amedia Trykk har totalt 100 ansatte og er Norges største trykkeri når det gjelder antall dag- og ukeaviser. I tillegg til Amedias egne aviser, trykker de også en rekke andre aviser og reklametrykksaker. Du kan lese mer om Amedia Trykk sitt miljø og bærekraftsarbeid her.  

Amedias virksomhetsstyring skal bidra til en positiv sosial, forretningsmessig og miljømessig bærekraftig utvikling av våre selskaper. Amedia Distribusjon ble miljøfyrtårnsertifisert i 2022. Du kan lese mer om Amedias bærekraftsbidrag her.  

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER