Nyheter / Amedia styrker samfunnsavdelingen
Amedia styrker samfunnsavdelingen
Amedias nye samfunnsavdeling (f. v.) kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt Marte Ingul, kommunikasjonsrådgiver Helene Wille Lund og direktør for utgiverspørsmål Stig Finslo. Foto: Ihne Pedersen / Amedia

Amedia styrker samfunnsavdelingen

01. august 2022

Amedia styrker laget og samler det overordnede ansvaret for samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i samfunnsavdelingen.

Amedia etablerte samfunns- og myndighetskontakt som eget konsernområde i fjor høst. 

Nå gjøres flere organisatoriske grep for å ytterligere styrke arbeidet med samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft på tvers av selskapene fremover. Overordnet ansvar for fagområdene samles derfor i samfunnsavdelingen under ledelse av konserndirektør Marte Ingul.  

Fra mandag 1. august tiltrer direktør for utgiverspørsmål, Stig Finslo (67) og  kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum (63) den nye samfunnsavdelingen. Samtidig starter også Helene Wille Lund (28) i ny stilling som kommunikasjonsrådgiver. 

Rammebetingelser i endring
Amedia er som mediekonsern med over 80 mediehus, 100 titler og mer enn 2000 ansatte i hele Norge, en kompleks og samfunnsviktig organisasjon. Amedia-konsernet er i betydelig utvikling med vekst organisk, gjennom etablering av flere nye aviser og overtakelse av eierskapet i tradisjonsrike mediehus. 

– Amedias formål er å sikre sterke redaktørstyrte medier i hele Norge, som er avgjørende byggesteiner for et levende demokrati. Rammebetingelsene for mediebransjen er i rask endring, med globale teknologiskift som forandrer folks medievaner og folkevalgtes forventninger. Dermed krever det at vi følger politiske og regulatoriske prosesser tettere, både i Norge og i EU, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt.

Hun understreker at mediepolitikken og andre interessepolitiske spørsmål og vedtak setter rammer for Amedias samfunnsrolle og virksomhet.

– Regjeringens forslag til omlegging av den direkte mediestøtten, Stortingets vedtak om åpenhetsloven og EU-parlamentets vedtak om Digital Service Act og Digital Markets Act  er ferske eksempler. Tidspunktet er derfor riktig for å samle det overordnede ansvaret for de strategisk viktige områdene samfunnskontakt, kommunikasjon og bærekraft i Amedias samfunnsavdeling slik at vi styrker kraften i arbeidet fremover, fortsetter Ingul.

Samler samfunnsansvaret
Amedia er stiftelseseid og Norges største utgiver av redaktørstyrte medier.

– Vårt viktigste samfunnsansvar er å utvikle og overlate våre redaktørstyrte medier i bedre stand til neste generasjoner. Som mediefamilie må vi derfor best forstå endringene i folks mediehverdag. Vi må være i forkant av viktige politiske og regulatoriske retningsvalg som får betydning for redaktørstyrte mediers samfunnsrolle, og dermed samfunnsutviklingen, sier Ingul.

Amedias samfunnsavdeling får en solid kombinasjon av tung erfaring og nye perspektiv. 

– Få kan mer om samfunnsoppdraget til Amedia, mediepolitikk, presseetikk og redaktørfaglige spørsmål, enn Stig. Jeg ser frem til å jobbe enda mer med ham om viktige interessepolitiske oppgaver fremover, sier hun. 

- Amedia er en dedikert utgiver og en garantist for redaksjonell frihet og uavhengighet. Det er avgjørende for tilliten til mediene at også eieren tydelig og aktivt understøtter mediemangfoldet og meningsmangfoldet i en tid der tilliten til mediene er under press. Derfor er det viktig at samfunnsavdelingen nå trer i full funksjon, sier Stig Finslo.

Finslo fortsetter i rollen som direktør for utgiverspørsmål med kjerneoppgaver knyttet til den publisistiske forvaltningen, som ombud for redaktørinstituttet og rådgiver for redaktørene. I tillegg vil han vie arbeidskapasitet til oppgaver i samfunnsavdelingen.

Samler kommunikasjonsansvaret  

Amedia samler også konsernansvaret for kommunikasjon i samfunnsavdelingen.

– I tråd med endrede rammebetingelser og forventninger har Amedia som stiftelseseid utgiver behov for å styrke vår kommunikasjon, kunnskapsdeling og gode dialog både internt i Amedia-familien, og med våre viktigste målgrupper i omverden, sier Ingul. 

Amedias kommunikasjonssjef Hallgeir Westrum kommer til samfunnsavdelingen fra HR, og Helene Wille Lund er ansatt som kommunikasjonsrådgiver.

– Få kjenner Amedias komplekse organisasjon, historie og kommunikasjonsbehov bedre enn Hallgeir, og jeg ser frem til å jobbe enda tettere med ham om viktige kommunikasjonsoppgaver fremover, fortsetter hun.

– Jeg er glad for at vi samler kreftene, fordi god og åpen kommunikasjon internt og eksternt er avgjørende i en organisasjon, både i hverdagen og i krisetid. Med det alvorlige dataangrepet friskt i minne har vi lært mye om hva som fungerer og hva vi skal gjøre annerledes fremover, i og utenfor Amedia, sier Westrum.  

– Helene har en spennende bakgrunn og viktig redaksjonell erfaring som lokalavisjournalist. Hun har et analytisk hode og en kreativ penn. Med erfaring fra ulike redaksjoner og samfunnskommunikasjon er jeg sikker på at hun vil bidra til heve arbeidet ytterligere, avslutter Ingul.

– Som tidligere journalist i to av Amedias aviser har jeg god kjennskap til medieselskapets viktige samfunnsrolle. Jeg ser frem til å få jobbe med et vidt spekter av kommunikasjonsoppgaver, og bidra til å synliggjøre både Amedia og våre avisers viktige samfunnsrolle, og gleder meg til å lære av dyktige kolleger i hele landet, sier Wille Lund.

Wille Lund har bachelorgrad i journalistikk fra Volda og mastergrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har redaksjonelle erfaring som journalist er fra Moss Avis,  Vestby Avis og NRK. Hun har også  bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver ved Oslo Met. 

Samfunnsavdelingen skal jobbe systematisk, kreativt, strategisk og taktisk for å bidra til å ivareta alle forretningsområdenes interesser.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana