Amedia satser videre i Sverige i nytt partnerskap for lokalaviser

Amedia satser videre i Sverige i nytt partnerskap for lokalaviser

02. juli 2021

Amedia styrker sin satsing i det svenske lokalavismarkedet som aktiv deltaker i et nytt strategisk partnerskap og eierstruktur mellom svenske lokalaviser. Gota Media blir eier av 20 prosent aksjene i Bonnier News Local, der Amedia også eier 20 prosent mens Bonnier News eier de resterende 60 prosent. Samtidig kjøper Bonnier News Local 30 prosent av Gota Media.

Konstellasjonen Bonnier News Local og Gota Media omfatter 55 lokale abonnementsaviser fra Ystad i sør til Östersund i nord, og er med dette størst i det svenske avismarkedet. Bonnier News Local består av 42 lokal- og regionaviser, mens Gota Media har 13 abonnementsaviser. 

– Dette er en sterk konstellasjon som har et felles mål om å styrke og utvikle svenske lokalaviser gjennom å ivareta deres posisjon som demokratiske hjørnesteinsvirksomheter. Samarbeidet vil styrke  de svenske lokalavisenes konkurransekraft betydelig og innebære et tettere samarbeid over landegrensene, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i en kommentar til meldingen om den nye samarbeidsavtalen. 

De tre eiergruppene som deltar i konstellasjonen har alle lange og solide tradisjoner som dedikerte utgivere av redaktørstyrte aviser som tilbyr uavhengig kvalitetsjournalistikk. Amedia er eid av den selveiende Amediastiftelsen, Gota Media er eid av stiftelsene Barometern Foundation og Tore G Wärenstam Foundation, og Bonnier er en familieeid virksomhet med stiftelseslignende karakter. 

– Vi gleder oss stort til å samarbeide med Bonnier og Amedia. Partnerskapet består av stabile og langsiktige medieselskap som investerer i dagens og morgendagens kvalitetsjournalistikk, sier styrelederen i Gota Media, Bennie Ohlsson. 

Også administrerende direktør i Bonnier News, Anders Eriksson, mener det strategiske partnerskapet og krysseierskapet mellom Bonnier News Local og Gota Media er viktig og riktig: – Vi deler troen på verdien av ytringsfrihet og er overbevist om at det som nå skjer er til fordel av for alle parter, sier han. 

Konsernsjef Anders Møller Opdahl mener Amedia kan bidra positivt i den digitale omstillingen for svenske lokalaviser, utviklingen av en bærekraftig abonnementsøkonomi og til å løse oppgaver i fellesskap. 

– Samarbeid og partnerskap i avismarkedet er viktig for å opprettholde et mangfold av lokalaviser i hele Skandinavia, og vi gleder oss over å kunne være en aktiv bidragsyter i denne utviklingen, sier Opdahl.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER