Amedia kjøper Budstikka

Amedia kjøper Budstikka

16. desember 2020

Amedia har inngått avtale med Asker og Bærums Budstikke Holding AS om kjøp av Asker og Bærums Budstikke (Budstikka). Avtalen verdsetter selskapet til 130 millioner kroner.

 

 

– Vi er svært glade for at vi nå vil overta eierskapet i den sterke og tradisjonsrike lokalavisen. Amedia har de beste forutsetninger for å kunne utvikle Budstikka videre gjennom digitalisering og effektive driftsløsninger. Vår ambisjon er å gjøre Budstikka til en enda bedre og mer nødvendig informasjonskilde for befolkningen i to av landets største kommuner. Vi er stolte av denne viktige tilveksten til vår avisflora, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia. 

Budstikka ble etablert i 1898 som en rendyrket lokalavis for Asker og Bærum kommuner og har i dag 22.000 abonnenter og 60.000 daglige lesere. Avisen har 45 ansatte og hadde i 2019 en årsomsetning på 103 millioner kroner. Den er nå eid av Asker og Bærums Budstikke Holding AS som har et spredt lokalt eierskap med cirka 1.900 aksjonærer. Transaksjonen er godkjent av selskapets styre etter en lengre prosess der avisens eierskap og utviklingsmuligheter har stått på agendaen. Transaksjonen vil bli lagt frem på en ekstraordinær generalforsamling. 

– Vi mener det er riktig for Budstikkas fremtidige utvikling og behov at avisen blir en del av en større medievirksomhet.  Å selge selskapet til Amedia er en naturlig utvikling, gitt det lange og mangesidige samarbeidet vi har hatt gjennom årene, og at konsernet har en struktur med mange likeartede lokalaviser som passer for oss.  Prisen vi er blitt enige om, er fornuftig og ivaretar aksjonærenes verdier på en god måte, sier administrerende direktør i Asker og Bærums Budstikke Holding og styreleder i Budstikka, Terje Tandberg i en kommentar. 

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Budstikka, Kjersti Sortland, mener det er en fordel for Budstikka å bli en del av et profesjonelt konsern som har journalistikken som sin forretningsidé.  

– Amedia er en spydspiss når det gjelder modernisering av lokalaviser og digitalisering av abonnementene. Vi ser frem til å ta del i redaksjonell innholdsutvikling og alt annet spennende som rører seg i Amedia, sier hun. 

Amedia kjøper Budstikka til en selskapsverdi (EV) på 130 millioner kroner som vil bli gjenstand for normale balansejusteringer. Dette tilsvarer en selskapsverdi per aksje på 16,50 kroner. I den ekstraordinære generalforsamlingen. som styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS vil innkalle til for å behandle aksjesalget, vil styret også fremme forslag om utbetaling av et ekstraordinært utbytte tilsvarende salgsprisen på 16,50 kroner per aksje. 

Transaksjonen innebærer at Budstikka blir en del av Amedias tjenestetilbud og vil få levert administrative tjenester innen lønn og regnskap, kundeservice, annonsesalg, data og utvikling gjennom Amedia. Avisen vil bevare sin redaksjonelle profil og sin formålsbestemmelse. Avisens uavhengighet vil bli ivaretatt av Stiftelsen Asker og Bærums Budstikke, som har én aksje i Budstikka. Stiftelsens har som formål å godkjenne redaktøransettelser og eventuelle endringer i avisens formålsbestemmelse.

Amedia er nå eneste eller største eier i 80 norske lokalaviser og en digital riksavis. Konsernet har 2.100 ansatte og omsatte i 2019 for 3,7 milliarder kroner.

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Schweigaards gate 15
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER