Amedia formaliserer strategisk partnerskap i Sverige 
Konsernsjef Anders Møller Opdahl, Amedia

Amedia formaliserer strategisk partnerskap i Sverige 

21. desember 2021

 – Samarbeid og partnerskap i avismarkedet er viktig for å opprettholde et mangfold av lokalaviser i hele Skandinavia, og vi gleder oss over formaliseringen av nok et partnerskap i Sverige. Det vil gjensidig styrke både konkurransekraften til lokalavisene og lokaldemokratiet i de geografiske posisjonene, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Tidligere i år signerte Bonnier News Local, der Amedia eier 20 prosent, og Gota Media, en intensjonsavtale om et strategisk partnerskap. Avtalen er nå formalisert, og medieselskapene går sammen for å øke redaktørstyrte mediers konkurransekraft i møte med den digitale transformasjonen av medieøkonomien. Formålet er å styrke muligheten til å investere i god lokaljournalistikk.

God lokaljournalistikk styrker demokratiet
– Nå ser vi fram til å komme i gang på alvor med det strategiske partnerskapet med Bonnier og Amedia. Vi deler grunnsyn på vårt publisistiske oppdrag. Sammen kan vi skape gode forutsetninger for å utvikle den lokale journalistikken gjennom felles investeringer i teknologi og kompetanse, sier administrerende direktør Boine Gepertz i Gota Media. 

I løpet av høsten har partene diskutert detaljer i samarbeidet, og kommet til enighet. Avtalen åpner muligheter for et bedre tilbud til både lesere og annonsører. 

– Jeg er overbevist om at dette vil styrke begge selskapene. Sammen med Gota Media ser jeg fram til å skape bedre løsninger for våre lesere, annonsører og medarbeidere. Fordi god lokaljournalistikk bidrar til et demokratisk, stabilt og inkluderende samfunn, sier administrerende direktør Anders Eriksson i Bonnier News.

Styrker konkurransekraften for lokalmedia 
Målsettingen med partnerskapet er å sikre den lokale journalistikken i utgiverområdene til Gota Media og Bonnier News Local.

– I Amedia er vi svært glade for at partnerskapet med Gota Media nå er klart. Det vil være en fordel for konkurransekraften til lokalavisene både i Bonnier News Local og Gota Media, og vil styrke forutsetningene for fortsatt solid svensk lokaljournalistikk i en medieøkonomi som står i stadig raskere og gjennomgripende endring, sier Amedias konsernsjef Anders Møller Opdahl.

Gota Media er en betydelig utgiver av svensk lokalavisjournalistikk. Selskapet eies av de to stiftelsene Stiftelsen Barometern i Kalmar og Tore G Wärenstams stiftelse i Borås.

– Vi har sterk tro på at partnerskapet mellom Gota Media, Bonnier og Amedia vil få en svært positiv betydning for svenske lokalmedier. Sterke lokalaviser er til sjuende og sist en vesentlig del av vårt demokratiske samfunn, sier styreleder Bennie Ohlsson i Gota Media.

Avtalen forutsetter godkjenning fra det svenske Konkurrensverket.

Fakta om Bonnier News Local og Gota Media
Konstellasjonen Bonnier News Local og Gota Media omfatter 55 lokale abonnementsaviser fra Ystad i sør til Östersund i nord, og er med dette klart størst i det svenske avismarkedet. Bonnier News Local består av 42 lokal- og regionaviser, mens Gota Media har 13 abonnementsaviser. Bonnier News Local har en årlig omsetning på 3 milliarder svenske kroner, mens Gota Media omsetter for 1 milliard kroner.

Bonnier News Local, som eies av Bonnier News og Amedia, er et ledende lokalaviskonsern med virksomhet sør i Sverige og i Midtsverige. Konsernet er resultatet av en tidligere sammenslåing av Mittmedia, Hall Media og HD/Sydsvenskan.  

Gota Media og Bonnier News Local formaliserer partnerskapet med et krysseierskap, som innebærer at Gota Media får 20 prosent eierandel i Bonnier News Local mens Bonnier News Local får 30 prosent av aksjene i Gota Media.

 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

(selskapsnavn AS)
Postboks 123
2027 KJELLER