Nyheter / Amedia partner med Nobels Fredssenter
Amedia partner med Nobels Fredssenter
Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia (t.v.) og direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter. Foto: Ihne Pedersen / Amedia.

Amedia partner med Nobels Fredssenter

27. mai 2022

Amedia blir hovedpartner med Nobels Fredssenter for prosjektet “Freedom of Expression”. Bakgrunnen for partnerskapet er Nobels fredspris 2021 til journalistene Dmitrij Muratov og Maria Ressa, og Amedias mangeårige relasjon til Muratov og Novaja Gazeta.

Nobels Fredssenter markerer fredsprisen til journalistenes modige arbeid for pressefrihet, demokrati og fred gjennom hele 2022, med fredsprisutstillingen, publikumsarrangementer, undervisning og andre aktiviteter i hele landet.

Amedia går nå inn som hovedpartner i forbindelse med Fredssenterets prosjekt “Freedom of Expression Festival & Conference” som arrangeres 1. - 3. september. 

– Vi er veldig glade for å få Amedia med oss på laget som en av våre hovedpartnere. Det er spesielt gledelig fordi det bidrar til å understreke at redaktørstyrte medier spiller en så sentral rolle som forsvarere av ytringsfrihet og demokrati. Det ble poengtert av Nobelkomiteen da Nobels Fredspris for 2021 gikk til redaktørene Maria Ressa og Dmitrij Muratov. Utviklingen de siste månedene har med all sin gru vist oss hvor riktig og viktig dette er, sier direktør Kjersti Fløgstad ved Nobels Fredssenter.

Formålet med Freedom of Expression Festival & Conference 1. - 3. september er å skape større forståelse og engasjement for ytringsfrihet og pressefrihetens betydning for utviklingen av demokrati og fred. 

– Amedias aviser er demokratiets hjørnesteinsbedrifter i store og små samfunn, med mer enn 100 titler og 1 100 redaksjonelle medarbeidere Norge rundt. Vårt partnerskap med Nobels Fredssenter er en naturlig forlengelse av vår publisistiske forpliktelse til å styrke og sikre ytringsfriheten og et levende demokrati. Dette samarbeidet går til kjernen av vårt samfunnsoppdrag og samfunnsansvar, sier Marte Ingul, konserndirektør for samfunns- og myndighetskontakt i Amedia. 

Etter Russlands invasjon i Ukraina trakk Amedia seg ut av sin trykkerivirksomhet i Russland. Amedia overlot kontrollen over sine fire heleide russiske trykkerier til Dmitrij Muratov, fredsprisvinner og redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta

– Russiske myndigheters stadig sterkere sensur av medier, og rystende krigshandlinger i Ukraina gjorde det umulig for Amedia å fortsette driften av trykkerivirksomheten i landet. Invasjonen er en dramatiske påminnelse om at kampen for demokrati er en evighetskamp. Den er tøffere nå enn på flere generasjoner, og angår oss alle. Fredsprisen tilhører kollegiet i redaktørstyrte medier verden over som står opp for ytringsfrihetens idealer, i en tid og verden hvor demokrati og pressefrihet får stadig trangere kår. Derfor velger Amedia nå å gå i partnerskap med Nobels Fredssenter, for å bidra til å styrke dette demokratiarbeidet ytterligere, sier Ingul. 

Amedia har tidligere bidratt som sponsor til fjorårets Nobelkonsert i 2021, og bidragsyter til programmet for “Nobel Peace Talks” i vår. 

Amedia logo

Telefon 22 00 90 00

Org nr. 917 127 328

Personvern

Besøksadresse

Akersgata 34
Postboks 1168 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaadresse

Postboks 4458 Vika
8608 Mo i Rana