Varingen er lokalavis for Nittedal og Hakadal kommer hver onsdag og fredag. Avisa ble overtatt av Amedia i juli 2017. 

Varingen ble grunnlagt I 1946, og ble til som et resultat av frigjøringen etter andre verdenskrig. Den hadde sitt utspring i Hjemmefronten. Varingen ble båret fram av erfaringene fra kampen mot okkupasjon og nazisme.

  • Formålsparagraf